img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-5-2020 13:56

Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod oppervlaktewater af

Regio - Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 6.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten door particulieren en bedrijven. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater. 

img

Met dit verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. 

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Het relatief nieuwe fenomeen van watertekorten, vraagt om een structureel andere manier van waterbeheer en omgaan met water. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van het zorgen voor regenwateropvang bij je thuis tot het kijken naar gezamenlijke aanpakken over waterbeschikbaarheid door overheden, bedrijfsleven, land- en tuinbouw en natuurorganisaties. Zo hebben we onlangs een Limburgse Wateranalyse opgesteld waarin negen ingrijpende maatregelen worden voorgesteld. Zoals een kwart van het verharde oppervlakte in Limburg afkoppelen om water te laten infiltreren en de stuwstanden van primaire en secundaire watergangen jaarrond op (hogere) zomerstand zetten.”

Veranderende klimaat

Har Frenken: “Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In  2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen zakken.”

Controles

Waterschap Limburg  heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater  geïnformeerd met  een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Waterschap Limburg. 

Foto: DeltaLimburg.nl

 

Wellicht interessant