img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-7-2020 09:30

Matchingspunt - samen aan de slag voor huisvesting kwetsbare burgers

Midden-Limburg - 7 juli 2020 - Wonen Zuid heeft samen met de Midden-Limburgse gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en zes andere woningcorporaties een bijzondere samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze is erop gericht de meer kwetsbare mensen, of mensen die uit de maatschappelijke opvang of van beschermd wonen komen, aan een woning te helpen. 

img

Er worden goede afspraken gemaakt tussen de zorgaanbieders en corporaties. Bovendien wordt er  gekeken of er nog ondersteuning nodig is vanuit de zorgaanbieders.

Door de druk op de woningmarkt krijgen voortaan alleen cliënten van zorgaanbieders die bij het Matchingspunt zijn aangesloten een woning toegewezen. 

De verwachting is dat door het Matchingspunt de kwetsbare groep mensen die een woning zoeken een betere kans op huisvesting krijgen.  

Stockfoto
 

Tags
Wellicht interessant