img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-9-2020 01:10

Startactiviteit Maasgouw als Global Goals gemeente

Stevensweert - 12 september 2020 - De gemeente Maasgouw sluit aan bij het landelijk netwerk van Global Goals gemeenten met als doel: Hoe kan met inwoners, bedrijven en instellingen nog beter worden samengewerkt aan een beter, duurzaam Maasgouw? Vandaag reist de ‘Very Inspiring People Bus’ door de gemeente. Burgemeester en wethouders gaan op diverse locaties in gesprek met inspirerende personen op het gebied van duurzaamheid. Wij waren aanwezig bij de start in Stevensweert.  

De aanpak van de gemeente Maasgouw is gericht op zes thematische werkvelden:

1. Bestaanszekerheid, werk en participatie - Het bieden van bestaanszekerheid vormt een kerntaak van de overheid. Daarbij biedt werk aan mensen niet niet alleen een inkomen, maar ook een manier om mee te doen in de samenleving. Daarbij is het streven om voor zoveel mogelijk mensen geschikt werk te vinden en te behouden.

2. Gezondheid, welzijn en sociale inclusie - De gezondheid en het welzijn van mensen vormt een belangrijke graadmeter voor de duurzame ontwikkeling van een samenleving. Een gezonde levensstijl is ook van belang om overbelasting van het zorgstelsel te voorkomen. Daarbij richt de gemeente zich op de pijlers van positieve gezondheid en op sociale inclusie zodat niemand achter blijft in een isolement.  

3. Kwaliteit fysieke leefomgeving - De kwaliteit van de leefomgeving in Maasgouw wordt bepaald door een authentiek landschap, door natuurgebieden en biodiversiteit en door hoogwaardig cultureel erfgoed. Deze kwaliteiten staan constant onder druk. Als we deze ook voor volgende generaties willen behouden dan is het nodig om krachtig in te zetten op bescherming, behoud en herstel.  

4. Klimaatverandering - De klimaatverandering heeft veel negatieve en ingrijpende effecten. Dat maakt het nodig om in te spelen op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Door een steentje bij te dragen aan de energietransitie kan de uitstoot van CO2 gereduceerd worden. Door het aanleggen van grote en kleine klimaatbuffers kunnen we wateroverlast, droogte en hitte beter opvangen.  

5. Schone en circulaire economie - Het functioneren van de economie zorgt wereldwijd voor vervuiling van het milieu, uitputting van grondstoffen en grote hoeveelheden afval. Dit maakt een transitie naar een schonere en circulaire economie noodzakelijk. De gemeente kan daar een steentje aan bijdragen door op te treden tegen vervuiling van lucht, water en bodem, door voorwaarden te stellen aan bouw en infra-projecten en door het stimuleren van milieuvriendelijke sectoren of bedrijven.  

6. Bestuur en organisatie - De doelen voor duurzame ontwikkeling vragen om een sterke overheden die zelf verantwoordelijkheid nemen, maar ook anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Dat vraagt om een gemeente die duidelijk communiceert, die constant "in gesprek" is met inwoners, bedrijven en instellingen en steeds op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Samen maken we Maasgouw!  

Foto en videoreportage Pieter Cornelissen

Tags
Wellicht interessant