img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-11-2020 05:54

Archeologische vondsten bij sloopwerkzaamheden in Roermondse binnenstad

Roermond - 5 november 2020 - Aan de Lindanusstraat – Heilige Geeststraat – Bethlehemstraat in de binnenstad van Roermond worden 18 herenhuizen en 13 appartementen gerealiseerd (De Rekenkamer) op het terrein waar voorheen de kantoren stonden van verschillende maatschappelijke organisaties. Bij de sloop van de funderingen zijn interessante archeologische vondsten gedaan. Momenteel bezien partijen hoe deze voor de stad kunnen worden behouden en de bouw binnenkort toch kan starten.  

img

Omdat de Roermondse bodem een rijk archief herbergt waarin de geschiedenis van de stad en haar bewoners is vastgelegd, wordt de sloop begeleid door archeologen van Antea Group. Het archeologisch onderzoek is integraal opgenomen in het sloop- en bouwproces, zodat archeologische vondsten niet zullen leiden tot noemenswaardige vertragingen tijdens de bouw. 

In nauwe samenwerking met de ontwikkelaar, aannemer en sloper zijn de afgelopen weken de vloeren verwijderd, waardoor resten van gebouwen uit de 13de tot 19de eeuw zichtbaar zijn geworden. Aan de zijde van de Lindanusstraat werden minstens zeven middeleeuwse huizen aangetroffen.

De oudste sporen zijn van een vakwerkhuis uit de 13de eeuw, een uitzonderlijke vondst uit de vroegste geschiedenis van de stad Roermond. Uit de 14de en 15de eeuw stamt een serie muren en tongewelven in mergel en vroege baksteen. In deze tijd woonde men in smalle, diepe rijtjeshuizen, ieder met een eigen kelder en met achter het huis een hof, meestal met een eigen beerput. 

Deze middeleeuwse huizen zijn in de eeuwen daarna talloze malen verbouwd en aangepast aan de behoeftes van latere bewoners. Hiervan getuigt een ingewikkeld maaswerk van muren, vloeren en kelders.

Archeologen onderzoeken deze bakstenen puzzel om het dagelijkse leven van vele generaties Roermondenaren op deze historische plek verder in kaart te brengen.

Wethouder Ferdinand Pleyte (cultuur) is verheugd over de vondsten, die opnieuw een bijdrage leveren aan het verder invullen van een beeld van de geschiedenis en het leven in het middeleeuwse Roermond. Maar nog meer “ben ik te spreken over de aanpak van de ontwikkelaar en andere betrokkenen: De Bunte is zich bewust van de waarde van dit culturele erfgoed en streeft naar het behoud daarvan in de bodem. Zo onderzoekt men momenteel hoe de aangetroffen kelders  kunnen worden behouden. Dat is een ingewikkelde klus, waarin rekening moet worden gehouden met bouwkundige mogelijkheden, de belangen van de toekomstige eigenaren en de eisen en wensen die wij als gemeente stellen aan het stadsbeeld en de veiligheid."

Juist door die goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen, ontwikkelaar, archeologen, sloper, aannemer en onze gemeente wordt op deze manier een verouderde en verloederde kantoorlocatie in de binnenstad van Roermond getranfsormeerd tot een aantrekkelijk woongebied, waaronder een rijk verleden behouden is.

Foto gemeente Roermond (luchtfoto bouwplaats waar de archeologische vondsten zijn gedaan)

Tags
Wellicht interessant