img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-2-2021 04:05

Maasgouw compenseert horeca, gemeenschapshuizen, sportverenigingen en musea

Maasgouw - 15 februari 2021 - Door de tweede lockdown hebben horeca, gemeenschapshuizen en musea opnieuw hun deuren moeten sluiten. Ook activiteiten van verenigingen kunnen niet op de normale manier doorgaan. Hierdoor lopen zij inkomsten en omzet mis. De gemeente Maasgouw heeft besloten om horeca, gemeenschapshuizen, verenigingen en musea ook tijdens de tweede lockdown te compenseren.

img

Gemeenschapshuizen

Voor 2021 geldt dat gemeenschapshuizen gecompenseerd worden op basis van de jaarrekening en het tekort in de exploitatie. Voor gemeenschapshuizen die commercieel uitgebaat worden geldt dat de huur wordt kwijtgescholden.

Horeca

De horeca wordt hard getroffen. Voor 2021 is het besluit genomen om géén huurpenningen voor de huur van terrassen te innen.

Buiten- en binnensportverenigingen

Sportverenigingen kunnen geen gebruik maken van hun sportkantine. In de periode dat sportkantines gesloten moeten blijven wordt geen huur voor de sportkantine in rekening gebracht. Daarnaast hoeven binnensportverenigingen geen huur te betalen voor de momenten dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de binnensportaccommodatie.

Musea

De entreegelden die musea mislopen in de periode dat ze gesloten moeten blijven worden door de gemeente gecompenseerd.

Foto DeltaLimburg (horeca in Thorn))

 

Wellicht interessant