img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-5-2020 14:03

Weer beperkt bezoek mogelijk in Proteion zorgcentra

22 mei 2020 - Met ingang van maandag 25 mei 2020 is er op aangepaste wijze weer bezoek mogelijk in de zorgcentra van Proteion. Voorwaarde is wel dat het zorgcentrum coronavrij is en aan alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voldoet. Is dat het geval, dan kunnen de bewoners één vaste bezoeker ontvangen. Cliënten en families ontvangen informatie hierover. 

img

Versoepeling

Sinds 20 maart 2020 gold een bezoekverbod voor verpleeghuizen als gevolg van de corona-pandemie. Op 19 mei 2020 maakte het kabinet bekend dat de bezoekregeling versoepeld wordt vanaf maandag 25 mei. Wanneer een zorgcentrum coronavrij is en aan alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen kan voldoen, is het voor een bewoner mogelijk om één vaste bezoeker te ontvangen. 

Pilots

Vanaf 11 mei 2020 liep een proef binnen 26 verpleeghuizen in Nederland. Aan de hand van de bevindingen van deze proef is besloten dat er een volgende stap gezet kan worden. Dat betekent dat er vanaf 25 mei weer (beperkt) bezoek mogelijk is in de verpleeghuizen, mits deze voldoen aan de voorwaarden.

Bezoekersregeling bij Proteion 

Proteion start in de week van 25 mei met deze bezoekersregeling binnen de locaties waar dit mogelijk is. Cliënten en families ontvangen informatie hierover.

Alle andere alternatieve vormen van contact die de afgelopen tijd in het leven zijn geroepen, blijven voorlopig daarnaast bestaan.

Foto: DeltaLimburg.nl (zorgcentrum St. Jozef in Wessem)

Wellicht interessant