img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-3-2021 12:30

Nieuwe aanpak Limburgse verkeerseducatie in basis- en voortgezet onderwijs

Limburg - 4 maart 2021 - Op 3 maart lanceerden de Provincie Limburg en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) in samenwerking met alle 31 Limburgse gemeenten de nieuwe aanpak verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs: de Verkeersactieve school. Ruim 20 jaar zag verkeerseducatie in Limburg er nagenoeg hetzelfde uit. De nieuwe werkwijze zet in op een betere samenwerking, kwaliteit en efficiëntie en gaat komend schooljaar in.

img

Dit gebeurde tijdens de drukbezochte digitale onderwijsmiddag, in aanwezigheid van onder anderen gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter ROVL Carla Brugman-Rustenburg, wethouders van circa tien Limburgse gemeenten, verkeerscoördinatoren en directeuren van scholen en verkeersambtenaren van gemeenten.

Ruim 20 jaar zag verkeerseducatie in Limburg er nagenoeg hetzelfde uit. Binnen de nieuwe werkwijze, die vanaf aankomend schooljaar door scholen wordt ingezet, wordt het roer echter omgegooid. Hiermee willen Provincie en gemeenten samen met de scholen een kwalitatief gelijk niveau bereiken, structurele verkeerseducatie borgen voor heel Limburg en verkeerseducatie efficiënter inrichten.

Carla Brugman-Rustenburg: “Verkeerseducatie is minstens zo belangrijk als zwemles; iedereen wil dat zijn/haar kinderen het onder de knie krijgen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, dat maakt het zo ontzettend belangrijk om kennis over te brengen en dit in de praktijk te leren. Voorlichting en educatie dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid.” 

Samenwerking, kwaliteit en efficiëntie

Verkeersactieve scholen zijn basis- en middelbare scholen die zowel theoretische als praktische verkeerseducatie aanbieden en aandacht besteden aan een verkeersveilige schoolomgeving en de school-thuisroute. In de nieuwe aanpak/werkwijze staan drie belangrijke zaken centraal. Allereerst is dat een betere samenwerking tussen Provincie, scholen en gemeenten. Daarnaast worden scholen begeleid in hun keuzeproces verkeerseducatie door onderwijsadviseurs die Provincie en gemeenten beschikbaar stellen. Tot slot worden scholen ontzorgd door automatisering en digitalisering. Scholen kunnen namelijk verkeerseducatieprojecten en materialen kiezen via een nieuwe digitale omgeving.

Er is een animatievideo gemaakt over de verkeersactieve school, die hier is te bekijken.

ROVL en gemeenten

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Samen met de Limburgse gemeenten geeft ROVL hier invulling aan. Verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving vormen hierin belangrijke componenten. De ambitie in Limburg luidt: ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Met de Verkeersactieve school gaan we samen voor nul verkeersslachtoffers en maken we van de nul een punt!

Benieuwd naar de nieuwe werkwijze verkeerseducatie / Verkeersactieve school? Ga naar www.verkeersactieveschool.nl.

Afbeelding: uit animatievideo

Wellicht interessant