img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-4-2021 12:15

Paasboodschap van Bisschop Harrie Smeets - Vier Pasen

Roermond - 4 april 2021 - “Pasen kun je niet begrijpen. Dat moet je vieren.” Dat zegt bisschop Harrie Smeets in de videoboodschap die hij heeft ingesproken voor Pasen. “De verrijzenis kun je niet bewijzen, dat past niet in ons hoofd. Maar het zou ook onzin zijn om te zeggen: ik kan het niet begrijpen en dus kan het niet bestaan. Wat God kan is veel meer en veel groter dan wat een mens kan." 

img

"Omdat Hij de heel andere en veel grotere is, omdat Hij van ons houdt en omdat Hij ons laat zien: je blijft in leven door alles heen. En dat is niet iets om te begrijpen, maar om te vieren, om dankjewel voor te zeggen en feest van te maken. Dank dat we daarin mogen staan.”

Mgr Smeets zegt dit in de reeks videoboodschappen op de website Vier Pasen, waarin alle Nederlandse bisschoppen deze week een onderdeel van de Goede Week en Pasen nader toelichten. De opname met Mgr. Smeets is gemaakt in het park bij het Missiehuis in Steyl, waar de verrijzenis van Christus in een kapel is uitgebeeld.

Mgr. Smeets: “De weg die we door het leven afleggen en die soms door moeilijkheden heengaat, eindigt niet met de dood maar met de verrijzenis en met eeuwig leven. Ons leven is een op weg zijn met Christus om in dat eeuwig leven thuis te komen.”

Hoopvol

Ook hulpbisschop Everard de Jong heeft een videoboodschap opgenomen. Deze gaat over Paaszaterdag, die ook wel Stille Zaterdag wordt genoemd. Op deze dag ligt Christus in het graf en weten zijn leerlingen nog niet precies wat hij met verrijzenis bedoelde. Mgr. De Jong: “Ik beleef dit als een hoopvolle dag, als een wachtende dag, een verwachtende dag. Het is vooral een dag van verstilling van meditatie." 

Wellicht interessant