img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-7-2022 20:35

Vakantiecadeau voor gemeenteraad en college Roermond

Roermond - 13 juli 2022 - De gemeenteraad en het college van Roermond hoeven zich tijdens het zomerreces niet te vervelen. Op woensdag 13 juli kregen ze bij het stadhuis allemaal het spraakmakende boek ‘Nu is het aan ons’ van Eva Rovers cadeau van Burgerberaad voor Roermond. Die initiatiefgroep vindt namelijk dat dit inspirerende boek eigenlijk bij elke politicus in de kast hoort te staan.

Burgerberaad voor Roermond

Burgerberaad voor Roermond wil dat de gemeente Roermond het instrument burgerberaad toevoegt aan de plaatselijke gereedschapskist voor meer burgerparticipatie. Diverse steden zijn er al mee bezig, zoals Maastricht, en Roermond mag niet achterblijven, vindt de initiatiefgroep. Een woordvoerder van de initiatiefgroep noemt het dan ook ‘een belangrijke stap in de goede richting’ dat in het nieuwe coalitieakkoord voor Roermond wordt gesproken over meer burgerparticipatie.

Burgerberaden staan nu erg in de belangstelling, mede door de positieve resultaten die zijn bereikt in binnen- en buitenland. Onlangs bleek dat ook het kabinet overtuigd is dat burgerberaden kunnen helpen om meer mensen bij de besluitvorming te betrekken, met als gevolg een kleinere afstand tussen burgers en beleidsmakers en bredere steun in de samenleving voor besluiten.

Meer informatie

Burgerberaad voor Roermond is een organisatie voor meer burgerparticipatie. Dit initiatief bestaat uit betrokken burgers met zeer uiteenlopende achtergronden en belangen. Wat ze bindt, is het streven naar een effectiever democratisch bestel.

Meer informatie over Burgerberaad voor Roermond is te vinden op de FB pagina BurgerberaadRoermond.  Een overzichtsartikel over burgerberaden verscheen onlangs in De Correspondent.


Foto's: Fractievoorzitter Anouk Dolmans ontvangt het zomercadeau van Burgerberaad voor Roermond
bestemd voor de GroenLinks-raadsleden en -wethouder/Aijiththan Loganathan neemt de boeken van
Eva Rovers over burgerberaden in ontvangst namens de raadsleden en wethouders van de LVR/
Marc Breugelmans, fractievoorzitter van het CDA, ontvangt het geschenk voor het zomerreces
namens de raadsfractie van het CDA.
130722/HvL

Wellicht interessant