img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-9-2022 09:37

Burgerberaad voor Roermond - kistje eerlijke groente voor raadsleden Roermond

Roermond - 21 september 2022 - Vlak voor de raadsvergadering in Roermond op donderdag 22 september krijgt een aantal raadsleden een kistje eerlijke groente uitgereikt door Burgerberaad voor Roermond. Een bedankje voor hun deelname aan de ludieke zomeractie van de initiatiefgroep, waarbij zij werden uitgedaagd om via Facebook vakantiefoto's van zichzelf te delen met een eerder ontvangen boek over burgerberaden.

img

Zomeractie Burgerberaad voor Roermond

Bij de zomeractie werden alle Roermondse bestuurders uitgedaagd om via Facebook vakantiefoto’s van zichzelf te delen met een boek over burgerberaden dat ze eerder ontvingen. Meedoen was het belangrijkste, net als in het democratische proces.

Beter dan een (p)referendum

Burgerberaad voor Roermond wil dat de gemeente Roermond het houden van een volwaardig burgerberaad toevoegt aan de lokale gereedschapskist voor burgerparticipatie. Een volwaardig burgerberaad is bewezen doeltreffender dan een onderzoek of (p)referendum.

In tegenstelling tot die twee methoden, momentopnames, is een burgerberaad een proces. In dat proces bestuderen de deelnemers een probleem van alle kanten, met waardevolle en diverse inbreng vanuit alle relevante bronnen. Zo groeit het inzicht en komen de via loting gekozen burgers tot een weloverwogen en breed gedragen oordeel.Een volwaardig burgerberaad gaat voorbij aan de politieke waan van de dag. Het is niet rechts of links, kan over alles gaan, en zorgt door de genuanceerde en grondige aanpak voor besluiten met veel steun in de samenleving.

Uitkomsten verplicht overnemen

Een belangrijk onderscheidend aspect van burgerberaden, is dat de overheid zich vooraf verplicht om de uitkomsten over te nemen. Bij een onderzoek of (p)referendum is dat meestal niet zo. En waar een burgerberaad kiest voor een open benadering, wordt bij die methoden uitgaan van vooraf bepaalde keuzemogelijkheden.Met een volwaardig burgerberaad is werkelijke inspraak mogelijk, ter aanvulling op het huidige democratische systeem, zeggen voorstanders van het burgerberaad. (Inter)nationaal zijn er intussen diverse burgerberaden gehouden. Hierdoor wordt steeds duidelijker waaraan een volwaardig en succesvol burgerberaad moet voldoen.Burgerberaden worden vaak ingezet bij omstreden kwesties die de samenleving sterk verdelen en een grote impact hebben. Op sommige plekken wordt ook gewerkt met semipermanente burgerberaden.

Een volwaardig burgerberaad in Roermond is een logisch vervolg op de eerder door de gemeente ingevoerde maatregelen voor meer burgerparticipatie. Het belang van betere burgerparticipatie wordt ook genoemd in het huidige coalitieakkoord.Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond dit jaar, heeft minder dan de helft van de kiezers gestemd (47,2 procent ). Dat is het laagste opkomstpercentage sinds 1970.

Burgerberaad voor Roermond

Burgerberaad voor Roermond is een organisatie voor meer burgerparticipatie. Dit initiatief bestaat uit betrokken burgers met zeer uiteenlopende achtergronden en belangen. Wat ze bindt, is het streven naar een effectiever democratisch bestel. Meer informatie over Burgerberaad voor Roermond is te vinden op de FB-pagina van de initiatiefgroep.  

Foto Burgerberaad voor Roermond
210922/HvL
 

Wellicht interessant