img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-10-2022 10:30

Gemeente Maasgouw zet in op meer menskracht in 2023

Maasbracht - 18 oktober 2022 - De gemeente Maasgouw heeft de begroting, met de titel ‘Aandacht geven loont’, voor 2023 en volgende jaren sluitend. Het jaar 2023 en de verdere toekomst kenmerkt zich door grote onzekerheid onder meer door de oorlog in Oekraïne. Het positieve in financiële zin is dat de gemeente beschikt over een zeer goede reserve. Deze reserve kan als buffer dienen om financiële onzekerheden en risico’s op te vangen.

img

Wethouder Math Wilms: “Wat men aandacht geeft, dat bloeit. Dat is de gedachte achter de titel van de begroting 2023. Een van de zwaartepunten in 2023 ligt dan ook op de inzet van meer personeel. Dat is nodig om onze dienstverlening op peil te houden en in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen die op ons af komen. Veel mensen leven op dit moment in een zorgelijke tijd en hebben extra aandacht nodig. Daarom ben ik blij dat we daar in deze begroting ruim aandacht aan geven. In 2023 is er, net zoals voor de jaren daarvoor, sprake van een beperkte verhoging van de gemeentelijke belastingen. Daardoor is onze gemeente nog steeds één van de gemeenten met de laagste lokale lasten; met behoud van een goed voorzieningenniveau. In 2023 investeert de gemeente, nog meer dan andere jaren, in het leren kennen van mensen, het opbouwen van relaties, het leggen van verbindingen en het inzetten en uitbreiden van een netwerk. Dit alles om mensen in hun kracht te zetten.”

Onzekere toekomst

Door de vele onzekerheden moet de gemeente Maasgouw financieel behoedzaam opereren, de ontwikkelingen goed blijven volgen en kijken naar de impact van deze ontwikkelingen op haar financiële positie. Tegelijkertijd kan de gemeente niet blijven afwachten tot er zekerheid is, maar moet ze anticiperen en investeren in en voor de toekomstige opgaven. Het positieve in financiële zin is dat de gemeente beschikt over een zeer goede reserve. Deze reserve kan als buffer dienen om financiële onzekerheden en risico’s op te vangen.

Begroting 2023 downloaden 

De Begroting 2023 is te downloaden via www.gemeentemaasgouw.nl/begroting.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
181022/HvL

Wellicht interessant