img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-1-2020 04:15

Werkklimaat Spoedeisende Hulp Laurentius Ziekenhuis hoogste score

Roermond - Medewerkers van de Spoedeisende Hulp hebben het zwaar. Dat was de belangrijkste conclusie twee jaar geleden van een onderzoek van IZZ naar de psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp (SEH).  Onlangs bleek uit de eindmeting van het onderzoek dat het werkklimaat op de SEH van het Laurentius Ziekenhuis het meest positief was. Des te opvallender omdat dezelfde afdeling twee jaar geleden nog onderaan de lijst bungelde.

img

Twee jaar geleden was de situatie op de SEH zorgwekkend. De afdeling kampte met onderbezetting en de medewerkers ervaarden een extreem hoge werkdruk.

Manager Marit van der Meer: “Het is een landelijk bekend probleem dat gekwalificeerd personeel moeilijk te vinden is. Toch moest er iets gebeuren. En snel, want het griepseizoen was weer in aantocht en dat betekent een extra drukke periode. Om de ergste druk weg te nemen hebben we externe hulp ingehuurd. Dat is natuurlijk even een behoorlijke investering, maar die heeft zich terugbetaald. Daarnaast zijn we met het hele team een ontwikkeltraject gestart om te kijken wat er verder verbeterd kan worden aan bijvoorbeeld onze manier van werken.”

Deze veranderingen hebben hun vruchten afgeworpen. Uit het meest recente rapport blijkt dat op de SEH van Laurentius het meest positieve werkklimaat heerst.

Dit uit zich in een hoog vertrouwen in de direct leidinggevende en een lage uitstroomintentie (het voornemen om een andere baan te zoeken). De medewerkers zijn heel positief over de veranderingen en dit is ook terug te zien in het ziekteverzuim (slechts 0,7%, het landelijke verzuimcijfer ligt op 10%). 

Teamleider Robert Eggels: “Een deel van de ingehuurde externe hulp is inmiddels in dienst van het ziekenhuis. Er is meer rust op de afdeling gekomen en dat straalt natuurlijk af op de patiënten. De patiënttevredenheid hebben we de afgelopen periode eveneens zien stijgen. Door beter voor onszelf te zorgen, kunnen we immers ook beter voor onze patiënten zorgen.”


Foto: Laurentius Ziekenhuis

Tags
Wellicht interessant