img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-1-2020 12:21

Startsein nieuwbouw Maaslandstraat in Horn

Horn - Op vrijdag 31 januari 2020 hebben Harold Lardinois namens Wonen Zuid en Arno Walraven namens de gemeente Leudal de anterieure overeenkomst ondertekend en hiermee het startsein gegeven voor het nieuwbouwproject aan de Maaslandstraat in Horn. Hier liggen 36 bungalows, gebouwd eind jaren '60 en gerenoveerd eind jaren '80. Na uitvoerig onderzoek is sloop en nieuwbouw de beste optie gebleken.

De 36 woningen zijn eind jaren ’60 gebouwd zijn en hebben eind jaren ’80 een upgrade gehad. Gezien de leeftijd werd het tijd om na te denken over de toekomst van de bungalows. In 2018 is Wonen Zuid daarom een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat zelfs een grote renovatie nooit het beste, meest comfortabele en duurzame resultaat zou opleveren. Daarmee lag de weloverwogen maar gevoelige keuze tot sloop en nieuwbouw voor de hand.

De plannen zijn gedeeld en besproken met de huidige bewoners en omwonenden. Hun wensen ten aanzien van een nieuwe woning zijn in kaart gebracht. Inmiddels heeft Wonen Zuid bijna iedereen een prettige, nieuwe woning hebben kunnen aanbieden in het in aanbouw zijnde complex aan het Kerkpad/Raadhuisplein. Daardoor kunnen alle bewoners die dat willen in hun geliefde dorpskern Horn blijven wonen.

De komende weken vinden nog een aantal gesprekken plaats zodat ook de laatste bewoners een nieuwe woning kan worden aangeboden, passend bij hun wensen. De bewoners krijgen de mogelijkheid om te zijner tijd terug te keren naar de nieuwbouw. De meesten zijn echter zo tevreden met hun nieuwe woning dat ze hier geen gebruik van maken.

In het nieuwbouwplan komen diverse woningtypen, geschikt voor verschillende doelgroepen. Daarnaast komt er een groene ader waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en wordt de Maaslandstraat aangesloten op de naastgelegen woningen, het aangrenzend groen en de natuur.
 
Foto's: Wonen-Zuid/gemeente Leudal

Tags
Wellicht interessant