img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-2-2020 01:32

Startbijeenkomst De Omwentelaars Roermond voor een duurzamer leven

Roermond - Op donderdag 5 maart 2020 houdt het nieuwe initiatief De Omwentelaars haar eerste bijeenkomst in De Graasj met als thema Verborgen Impact - wat is de impact van ons gedrag op klimaat, natuur en milieu? De Omwentelaars is een netwerk van en voor mensen die zich verbonden voelen met onderwerpen zoals milieu, natuur en klimaatverandering. Er is elke maand een bijeenkomst. 

De Omwentelaars is een initiatief van Trees van der Schoot, Floris Mokveld en Janneke Postulart. Via de website www.deomwentelaars.nl worden de positieve voorbeelden gedeeld en kun je contacten leggen om mee samen te werken. De website gaat op 17 februari 2020 live.

Donderdag 5 maart is de eerste van een maandelijkse serie avonden, afwisselend op dinsdag en donderdag. Met thema's als gezonde leefomgeving, duurzaam (ver)bouwen, bewoners aan het stuur, de energietransitie, plastic zwerfafval enzovoort. Bezoekers worden opgeroepen mee te denken over onderwerpen. Ter inspiratie zullen sprekers worden uitgenodigd, VPRO Tegenlicht documentaires worden vertoond of workshops worden georganiseerd.  

Deze eerste avond staat in het teken van de Verborgen Impact, naar aanleiding van een boek van Babette Porcelijn. Ons gedrag heeft flinke impact op klimaat, natuur en milieu. Maar veel van onze bijdrage is minder zichtbaar of zelfs verborgen. Janneke Postulart is spreker over dit onderwerp. 

Waar: De Graasj, Knevelsgraafstraat 21, Roermond 

Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, van 20 tot 22 uur. Zaal open vanaf 19:45 uur. 
 
 

Tags
Wellicht interessant