img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-2-2020 16:00

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne

Linne - Op maandag 10 februari 2020 raakte de stuw in Linne beschadigd door twee duwbakken die door de storm op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke breuksteendam bouwen om de schade goed in beeld te brengen. De dam wordt zo’n 60 meter lang en zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. Tijdens de bouw van de dam, die ca. 1,5 week zal duren, is de fietsbrug op de stuw gestremd.

img

Door de tijdelijke dam kan de stuw onderwater veilig geïnspecteerd worden. Op basis van de inspecties maakt Rijkswaterstaat een herstelplan om de stuw weer veilig te kunnen gebruiken. Rijkswaterstaat houdt de stuw continu in de gaten. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt.

De tijdelijke dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt, daarmee blijft de stuw stabiel. 

De afgelopen week is hard gewerkt aan de berekeningen voor een tijdelijke dam. Rijkswaterstaat kiest voor de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De breukstenen zijn inmiddels besteld; de lichtste stenen wegen tussen de 10-60 kg en de zwaarste stenen circa 1.000 kg.  De dam wordt zo’n 60 meter lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, wordt de dam zo’n 30 meter. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. 

Bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt laag in. Mocht de stuw toch bezwijken, dan heeft dit een stijging in de waterstand benedenstrooms tot gevolg en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd.

Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.

Foto: FB 100 jaar stuw Linne
 

Wellicht interessant