img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-3-2020 13:08

Fietsbrug stuw Linne weer open na bouw tijdelijke dam

Linne - De fietsbrug over de stuw in Linne is vanaf 12 uur op woensdagmiddag 25 maart 2020 weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De brug was wekenlang afgesloten vanwege de bouw van een tijdelijke breuksteendam voor het herstel van de beschadigde stuw Linne. Nu kan Rijkswaterstaat de schade aan de stuw inspecteren en daaruit volgt een herstelplan. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer de stuw wordt hersteld.

img

Voor de bouw van de dam in de Maas is groot materieel ingezet. Omdat vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug wordt gewerkt, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Komende dagen worden werkzaamheden aan de dam en het omliggende (bouw)terrein afgerond en kan de fietsbrug worden opengesteld.

Tot woensdag 25 maart 12.00 uur hebben fietsers en voetgangers nog te maken met een omleidingsroute. Aan de noordzijde van de fietsbrug - richting Linne en Maasbracht – wordt het verkeer omgeleid via Heel, Wessem en vervolgens over de Maasbrug. Aan de zuidzijde van de fietsbrug richting Heel en Beegden wordt het verkeer omgeleid via Maasbracht, de Maasbrug, Wessem en Heel. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Na realisatie van de breuksteendam inspecteert Rijkswaterstaat de schade aan de stuw. Hieruit volgt een herstelplan. Het is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer de stuw wordt hersteld. Het is wel aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden van de stuw gepaard gaan met een nieuwe stremming van de fietsbrug.

De gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat bekijken samen hoe ze de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel als mogelijk kunnen beperken.
 

Foto: FB 100 jaar stuw Linne
 

Wellicht interessant