img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-3-2020 10:00

Fietsbrug stuw Linne langer gesloten

Linne - De stuw in Linne heeft op 10 februari 2020 schade opgelopen tijdens storm Ciara en daarom wordt een tijdelijke breuksteendam gebouwd om de schade goed en veilig in beeld te kunnen brengen. De hoge waterafvoeren in de Maas en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijken echter de bouw, waardoor deze vertraging oploopt. De fietsbrug over de stuw blijft hierdoor langer gesloten.

img

Voor de bouw van de dam wordt groot materieel ingezet. Omdat de werkzaamheden vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug plaatsvinden, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Vandaar dat deze tijdens de bouw van de dam gesloten is. Dit duurt dus waarschijnlijk langer dan de geplande 3 weken. Wanneer de fietsbrug weer open gaat, is nu nog niet bekend. 

In de tussentijd geldt voor fietsers en voetgangers een omleidingsroute. Aan de noordzijde van de fietsbrug - richting Linne en Maasbracht – wordt het verkeer omgeleid via Heel, Wessem en vervolgens over de Maasbrug. Aan de zuidzijde van de fietsbrug richting Heel en Beegden wordt het verkeer omgeleid via Maasbracht, de Maasbrug, Wessem en Heel. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Zodra de dam gebouwd is, inspecteert Rijkswaterstaat de schade aan de stuw. Hieruit volgt een herstelplan. Het is nu nog niet duidelijk hoe de stuw wordt hersteld. Het is wel aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden van de stuw gepaard gaan met een nieuwe stremming van de fietsbrug. De gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat bekijken samen hoe ze de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel als mogelijk kunnen beperken.

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door twee duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Door de bouw van een tijdelijke breuksteendam kan de stuw onder water goed en veilig geïnspecteerd worden.

De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. De dam wordt zo’n 60 meter lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, zo’n 30 meter breed. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken.

Meer informatie? Klik hier.  

Foto: FB 100 jaar stuw Linne

Wellicht interessant