img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-4-2020 01:00

Lintjesregen 2020 in Maasgouw

Maasgouw - Door de corona-maatregelen heeft de Lintjesregen van 2020 een ander karakter gekregen dan gewoonlijk. Alle decorandi zijn door burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw telefonisch op de hoogte gebracht van de aan hen toegekende Koninklijke Onderscheiding. Er zijn 10 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wie dat zijn? Lees verder.

img

Het uitreiken van de versierselen behorende bij de onderscheiding zal op een later, nog nader te bepalen, tijdstip plaatsvinden. 

Lid in de Orde van Oranje Nassau:  

Mevrouw C.E.G.A. Bongers-Houben (76) uit Ohé en Laak

1983 – heden: Lid Kindervakantiewerk Ohé en Laak
1990 – 2015: Secretaris vrouwenvereniging Ohé en Laak
1993 – heden: Vrijwilliger kantine-/accommodatiebeheer RKVV Walburgia
 
Mevrouw J.H. Bours-Vogels (62) uit Maasbracht

1994 – 1998: Commissielid voormalige gemeente Maasbracht
1998 – 2005: Raadslid voormalige gemeente Maasbracht
2005 – 2006: Wethouder voormalige gemeente Maasbracht
2007 – 2019: Raadslid gemeente Maasgouw
 
Mevrouw G.W.J. Heuts-Bijlmakers (77) uit Wessem

1965 – 2016: Vrijwilliger EHBO Heel
1981 – 1991: Bestuurslid EHBO Heel
1992 – heden: Vrijwilliger Zonnebloem (afdeling Heel)
1998 – heden: Onderhoud/beheer kapel Pol voor de Stg. Kruisen en Kapellen Maasgouw
 
De heer H.J.L. Bijlmakers (75) uit Heel

1970 – heden: Bestuurslid Hengelsportvereniging ‘De Lou’ Heel                                                1975 – heden: Bestuurslid biljardvereniging Heel
2000 – 2017: Organisator ‘vissen voor gehandicapten’ Stg. Wigwam Heel
2012 – heden: Vrijwilliger visproject Stg. Daelzicht Heel
 
De heer M.M.G. Bongers (78) uit Ohé en Laak

1983 – 1987: Bestuurslid RKVV Walburgia
1993 – heden: Vrijwilliger kantine-/accommodatiebeheer RKVV Walburgia
 
De heer J.L.A. Delissen (69) uit Beegden

1976 – heden: Vrijwilliger Harmonie Crescendo Beegden
2004 – heden: Vrijwilliger Mannenkoor De Zank Beegden
2015 – heden: Beheerder bibliotheek Open Inloop Beegden
 
De heer J.P. van Duinen (71) uit Maasbracht

1983 – heden: Vrijwilliger voetbalvereniging MBC’13 Maasbracht (voorheen VV Maasbracht)
 
De heer J.F. van Engelen (69) uit Stevensweert

1982 – heden: Bestuurslid Stg. Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak
1987 – 2000: Penningmeester kerkbestuur parochie H. Stephanus Stevensweert
1996 – 2007: Penningmeester Ambrosiusbroederschap
2005 – heden: Vrijwilliger parochie H. Stephanus Stevensweert
2014 – 2016: Mede-initiatiefnemer en voorzitter Stg. 750 jaar parochie Stevensweert
 
De heer J.L. Palmen (79) uit Maasbracht

2000 – heden: Molenaar, opleider en gids Leonardusmolen, Molenstg. Maasbracht
 
De heer H.G. Slabbers (64) uit Linne

1996 – 2018: Secretaris Club van Linner Aod Prinse
2000 – heden: Bestuurslid Hengelsportvereniging St. Petrus Linne; voorzitter Jeugdafdeling
2011 – heden: Voorzitter Stg. Linner Mertparade
 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
 
De heer J.M.A. Mueters (64) uit Stevensweert

1971 – 1979: Jeugdleider RKVV Stevensweert
1981 – 1987: Secretaris schoolbestuur basisschool H. Hart Stevensweert
1981 – 2002: Secretaris kerkbestuur H. Stephanus Stevensweert
1982 – 1995: Hoofdtrainer RKVV Stevensweert
1992 – 2002: Voorzitter jeugdafdeling RKVV Stevensweert
1992 – 2007: Voorzitter vereniging ‘Het Groene Kruis’ Stevensweert
1995 – heden: Lid Broederschap St. Ambrosius Stevensweert
1998 – 2002: Bestuurslid landelijk werkverband VSO-LOM
1998 – 2008: Bestuurslid sector speciaal/voortgezet onderwijs CNV Onderwijs
2000 – 2003: Voorzitter samenwerkingsverband VO-SVO
2000 – 2009: Voorzitter TVSO Stevensweert
2000 – heden: Stadsgids Stg. Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak
2003 – 2010: Lid nominatiecommissie, comité, presentator en medeorganisator Stg. Sportgala gemeente Maasgouw
2009 – 2017: Lid ledenraad en kernenteam Maasgouw Rabobank Roermond-Echt
2009 – 2019: Voorzitter Stg. Voortgezet Onderwijs (VO) regio Weert–Bedrijfsleven                        
2014 – heden: Collectant kerk St. Stephanus Stevensweert
2015 – heden: Voorzitter Stg. Dorpsraad Stevensweert
 
Daarnaast aan bijzondere verdiensten binnen de hoofdfunctie:

1986 – 2003: Het omvormen van de VSO-LOM St. Michaël tot Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum

2003 – 2016:

- In samenwerking met Wonen Limburg en Stg. Land van Horne realiseren van een woonzorg-complex om ‘leren in de echte wereld’ mogelijk te maken voor leerlingen van Het Kwadrant Weert.

- Het realiseren van een techniekplein binnen Het Kwadrant samen met het bedrijfsleven.

- Het realiseren van een onderwijsplek in het centrum van Weert voor de economie-opleiding.

- Samenwerking met de Risse Groep voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.

- Invoering van het onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’.

2016 – 2019:

- Inbedding van passend onderwijs binnen alle scholen voor het VO in nauwe samenwerking met het primair onderwijs voor de Stg. Limburgs Voortgezet Onderwijs.

- Initiatiefnemer technologieroute en vakmanschapsroute bij SG Philps van Horne.

- Initiëren van meer samenwerking tussen MAVO en MBO als voorloper op ‘De nieuwe leerweg’ bij SG Philips van Horne.

- Invoeren van ‘Persoonlijke Leertijd’ bij SG Philips van Horne waarbij extra aandacht voor de leerling als individu centraal staat.

Foto: Leon van Lier

 

Tags
Wellicht interessant