img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-5-2020 10:10

Leudal draagt bij aan veilige wieleromgeving ‘t Maasveld

Neer - 27 mei 2020 - Het College van de gemeente Leudal stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een bijdrage voor de realisatie van de Veilige Wieleromgeving Leudal op ’t Maasveld in Neer. De gemeenteraad neemt hierover 30 juni 2020 een besluit. 

img

Wethouder Robert Martens: “In december 2019 zegde de Provincie Limburg een financiële bijdrage voor de veilige wieleromgeving als onderdeel van ’t Maasveld in Neer toe. Daarmee is, in aansluiting op het eerder positieve collegebesluit van december 2018, de weg vrij de gemeenteraad te vragen in te stemmen met een investeringskrediet van € 1.570.000 voor de realisatie van de Veilige Wieleromgeving op ‘t Maasveld. Dit krediet bestaat uit een subsidiebijdrage van de provincie van € 750.000 en investeringsbijdrage van de gemeente van € 820.000 inclusief BTW.”

Limburgs wielerplan

John van Haeff, voorzitter ’t Maasveld: “Hier kijken we al heel lang naar uit: een veilige wieleromgeving op ’t Maasveld met verlichte wielerbanen en (fiets)plezier voor mountainbikers, cyclocrossers, wielrenners en andere gebruikers en toeschouwers. De gemeenteraad is nu aan zet om de laatste blinde vlek voor een regionaal dekkende infrastructuur voor veilige wieleromgevingen in Limburg in te vullen. Dit in aansluiting op het Limburgs Wielerplan 2015 – 2020.”

Veertig verenigingen

In december 2017 gaf de gemeenteraad het college, middels een amendement, de opdracht om medewerking te verlenen aan de realisatie van de wielerbaan op de toendertijd geheten locatie Park Leudal-Oost. Park Leudal-Oost, tegenwoordig ’t Maasveld, kreeg daarnaast een financiële bijdrage van 1,5 miljoen euro voor de renovatie van de spantenhal en de realisatie van de Open Club-gedachte van het samenwerkingsverband met bijna veertig verenigingen. 

Afbeelding: impressie Veilige Wieleromgeving 't Maasveld 

Tags
Wellicht interessant