img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-5-2020 12:14

Pilot om droogte tegen te gaan in de Waterbloem in Neer

Neer - 27 mei 2020 - Limburg kampt alweer met flinke aanhoudende droogte, met alle gevolgen van dien. Waterschap Limburg benadert de droogteproblematiek op lange én op korte termijn. De pilot voor het landbouwgebied ten noorden van Neer, gebiedsplan 'Waterbloem', is een voorbeeld waar de korte en de lange termijn samenkomen.

Waterschap Limburg is bezig met het opzetten van een gebiedsplan 'Waterbloem' in Neer, waarbij de droogte voor het natuurgebied de Waterbloem wordt aangepakt, maar waar ook de landbouwbelangen een belangrijke rol spelen. Het watersysteem zal in de toekomst zo worden aangelegd, dat water vanuit het Afwateringkanaal een aanvoerkanaal wordt voor de landbouwpercelen ten noorden van Neer.

Aanpassingen in het watersysteem

Waterschapsbestuurder Josette van Wersch: “De gevolgen van de aanhoudende droogte in het gebied zijn groot. Zowel voor de natuur als ook voor de landbouw. In het project Waterbloem willen we het watersysteem zo inrichten dat bij droogte het systeem niet water afvoert, maar juist de mogelijkheid biedt om water aan te voeren. Om te kijken of dit ook in de praktijk werkt en waar verbeteringen aangebracht moeten worden. Op deze manier helpen we de agrariërs op de korte termijn en leren we allemaal voor de langere termijn.”

Omgevingsgerichte aanpak

Het project Waterbloem gaat in juni 2020 van start. Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds het versterken van de Natte Natuurparel Waterbloem en anderzijds het beter reguleren van de water toevoer en afvoer van de omliggende agrarische gebieden. Het project komt voort uit het beleid van Nieuw Limburgs Peil waarbij met de omgeving is gekeken welke problemen er spelen in gebieden en welke oplossingen daarbij lopen.

Foto: WML

Tags
Wellicht interessant