img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-6-2020 14:16

Digitale Oppe Koffie gemeenschapsaccommodaties en corona

7 juni 2020 - Op woensdag 24 juni 2020 organiseert VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) weer een digitale Oppe Koffie voor bestuurders van gemeenschapsaccommodaties. Deze Oppe Koffie is een vervolg op de eerdere digitale Oppe Koffie van 19 mei. Besturen van gemeenschapsaccommodaties krijgen opnieuw de kans om vragen te stellen aan elkaar en tips en suggesties te delen.

img

Op 19 mei 2020 vond de eerste digitale Oppe Koffie plaats voor besturen van gemeenschapsaccommodaties. Ongeveer 30 Limburgse besturen namen hieraan deel. Tijdens deze Oppe Koffie werd informatie uitgewisseld over financiële gevolgen van de tijdelijke sluiting, tot aanpassingen die doorgevoerd moeten worden om de deuren weer te mogen openen vanaf 1 juni. Klik hier voor het verslag.

Nu gemeenschapsaccommodaties beperkt hun deuren weer mogen openen lijkt het een geschikt moment om een tweede Oppe Koffie te organiseren. Is het gelukt om per 1 juni de deuren te openen? Willen gebruikers wel alweer gebruik maken van de gemeenschapsaccommodatie? Hoe is de financiële situatie?  

De Oppe Koffie vindt plaats op woensdag 24 juni van 13.30 tot 15.00 uur en wederom via Microsoft Teams. Het is nodig om je aan te melden zodat ongeveer 1 week voor 24 juni de link naar de Teams-bijeenkomst per mail kan worden doorgestuurd.

Klik hier om je aan te melden.

Om zoveel mogelijk besturen te laten deelnemen aan de Oppe Koffie graag per bestuur maximaal één bestuurslid afvaardigen op de Oppe Koffie.

Meer informatie vind je op de website van de VKKL.

Foto: Leon van Lier (de Nassaurie in Grathem)
 
 

Wellicht interessant