img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-6-2020 04:08

Subsidie voor opleiden 'nieuwe' medewerker in de ouderenzorg

Regio - 30 juni 2020 - Het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft aan de samenwerkende partners Gilde Zorgcollege (Gilde Opleidingen) De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Sint Jozef Wonen en Zorg, Zorg aan Zet, Academische Werkplaats Ouderenzorg en Fontys Hogescholen een subsidie toegekend van ruim € 350.000. Dit geld wordt – aangevuld met eigen middelen van ruim € 650.000 - gebruikt voor het op een andere manier van opleiden van de toekomstige zorgmedewerker in Midden-Limburg. 

img

Het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft € 326.484,- toegekend aan de samenwerkende partners. Dit bedrag wordt aangevuld met € 652.968 aan eigen middelen en wordt aangewend voor een andere manier van opleiden en samenwerken om daarmee de nieuwe medewerker in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) Noord- en Midden-Limburg klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Uit een analyse blijkt dat de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de regio Noord- en Midden-Limburg voor een grote uitdaging staat, namelijk een groot en toenemend tekort aan goed opgeleide zorgmedewerkers om kwalitatieve ouderenzorg te verlenen. Er is daarnaast sprake van een stijgende vraag naar ouderenzorg. Dat komt doordat de regio sneller vergrijst dan de rest van Nederland, waardoor zij sneller te maken krijgt met een stijgende zorgvraag. Bovendien is er meer instroom in de VVT nodig van goed opgeleide mbo-studenten dan de huidige instroom. Ook heeft de VVT te maken met een problematisch behoud van zorgmedewerkers, grotendeels tijdens het eerste werkjaar. Ten slotte is het een uitdaging in de VVT om een leven lang ontwikkelen van zorgmedewerkers mogelijk te maken.

De samenwerkingspartners slaan daarom, ondersteund door subsidiemiddelen van het RIF MBO, de handen ineen om een andere manier van opleiden en samenwerking te organiseren om daarmee de De Nieuwe Medewerker in de VVT-sector klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

In de komende 4 jaar zullen de volgende activiteiten ontplooid worden:

  • Innoveren van zorgonderwijs;
  • Professionaliseren van bbl-docenten van de zorgopleidingen;
  • Ontwikkelen en implementeren van Hybride Leerwerkplekken bij zorginstellingen;
  • Behouden van zorgmedewerkers in de VVT en een Leven Lang Ontwikkelen.

Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen, is verheugd met de toekenning van de subsidie voor het RIF Ouderenzorg: “Landelijk is de regio Noord- en Midden-Limburg koploper in het aantal CIV’s. Gilde Opleidingen richt zich al een aantal jaren op het versterken van de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. En met succes. Centrum voor Logistiek Vakmanschap, Talent in Bedrijf, Zorgtechniek Limburg, Foodlab Limburg, CIVIL (installatietechniek) en CIV Maakindustrie zijn al eerder met ondersteuning vanuit het RIF MBO opgezet.

Fijn dat het ministerie door deze nieuwe toekenning ook het belang en de gedegen opbouw van dit project erkent. Hierdoor kunnen we verder bouwen aan onze aanpak en filosofie. Opleiden doe je namelijk samen met het bedrijfsleven, waardoor studenten niet alleen de beste opleidingen krijgen, maar ook medewerkers in het bedrijfsleven de aansluiting vinden op (bij)scholing in het mbo. We moeten als regio immers blijven investeren in de ontwikkeling van het arbeidspotentieel. Dat vraagt om vernieuwend onderwijs in vernieuwende vormen.”

Foto: FB Gilde Opleidingen

Tags
Wellicht interessant