img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-10-2020 10:21

Sint Ursula Horn start project School Stewards

Horn - 16 oktober 2020 - Na de herfstvakantie start Sint Ursula Horn met het project School Stewards: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag, op positieve wijze en vanuit het principe van gelijkwaardigheid. De stewards zijn een soort gastheer of gastvrouw van de school: samen verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar!

img

De schoolleiding: "De school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school. Samen hebben we namelijk maar één doel: een schone, veilige wereld voor onze kinderen en die begint thuis en op school."

Om die reden start de scholengemeenschap na de herfstvakantie met het programma Steward op School: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of gastvrouw van de school.

Het programma Steward op School helpt om leerlingen echt de verantwoordelijkheid te geven die de school belangrijk vindt.

Half september hebben alle leerlingen een instructieles gekregen over dit programma, ze zijn dus op de hoogte van de bedoeling van het programma. Dat is belangrijk, omdat de leerlingen die Steward worden dan niet meer aan andere leerlingen uit hoeven te leggen wat ze gaan doen.

Het voordeel van het inzetten van leerlingen als Steward is dat zij de taal van de leerlingen spreken. Tevens zien de Stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen. Eén school, samen één en dus ook sámen verantwoordelijk.

Maatschappelijke stage

De leerlingen van de voorexamenklassen zijn dit jaar steward. Dus leerlingen van 3 vmbo-t, 4 havo en 5 vwo. Ze zijn steward voor een week en zullen in tweetallen door het gebouw surveilleren.

Het programma Schoolsteward is door het Ministerie van OC&W goedgekeurd als (gedeeltelijke) invulling van de maatschappelijke stage en de voor scholen verplichte burgerschapscompetenties. 

Foto DeltaLimburg.nl

Wellicht interessant