img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-12-2021 06:00

Kerstactie tegen armoede in Roermond - Geef Kerstboodschappen cadeau

Roermond - 5 december 2021 - Er is nog steeds veel armoede binnen de gemeentegrenzen van Roermond. De coronacrisis hielp niet en de stijgende gasprijzen doen het ergste vrezen. Met de jaarlijkse kerstactie verdeelt de Vincentiusvereniging cadeaukaarten onder de laagste inkomens, betaald van de opbrengsten van de kringloopwinkel. Maar dat blijkt niet genoeg. Vincentius roept Roermondenaren op om stadsgenoten die niet rondkomen te helpen onder het motto: geef kerstboodschappen cadeau.

img

De huishoudens met de laagste inkomens komen volgens NIBUD-berekeningen vaak tot € 250 per maand tekort. 

Kerstactie en oproep

Ieder jaar worden meer dan tweeduizend cadeaukaarten van supermarkt Jan Linders verdeeld vanuit de jaaropbrengst van de Vincentiuswinkel. Hiervoor werkt de Vincentiusvereniging samen met het Maatschappelijk Platform, een koepel van zestien hulpverlenende instellingen en verenigingen in Roermond, die met instemming van de betrokkenen de adressen van de huishoudens aanlevert.

Voorzitter Kees Spapens: “De kerstactie van Vincentius is een begrip in Roermond en wordt door hulpverleners en hun cliënten zeer gewaardeerd. We zijn blij dat naast lokale fondsen ook inwoners van Roermond en Swalmen ons willen helpen bij het realiseren van deze omvangrijke hulpactie.”  

Vincentius heeft al enkele donaties gekregen van partnerorganisaties, bedrijven en particulieren.  

Kees Spapens: “Iedere euro die wordt gedoneerd komt ten goede aan mensen met de smalste beurs.” Ieder bedrag is welkom op het rekeningnummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 RABO 0131 2554 28. Meer informatie is te vinden op www.vincentiusroermond.nl."

Over Vincentius Roermond

De Vincentiusvereniging Roermond biedt al 160 jaar (sinds 1859) hulp aan mensen die in een sociaal of financieel isolement verkeren. Zowel over de hele wereld als dicht bij huis in onze eigen omgeving. Diverse maatschappelijke organisaties binnen de gemeente en ook daarbuiten kennen de Vincentiusvereniging als een belangrijke en gewaardeerde partner in de aandacht voor ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Met behulp van vrijwilligers richt de vereniging zich op verschillende terreinen van de hulpverlening. Met verschillende projecten en initiatieven kunnen mensen, die door welke oorzaak dan ook in de knel zijn gekomen worden ondersteund. De kringloopwinkel in het Vincentiushuis is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de vrijwilligersvereniging. De opbrengst uit de winkel komt volledig ten goede aan noodhulp en aan de jaarlijkse kerstactie.

Wellicht interessant