img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-11-2020 05:03

Plannen dijkversterking Thorn - Wessem liggen ter inzage

Thorn/Wessem - 17 november 2020 - De plannen voor de dijkversterking liggen vanaf vandaag op drie lokaties ter inzage: bij het Gouvernement, gemeentehuis Maasgouw en Waterschap Limburg. Het betreft het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage fase 1. Tijdens de ter inzageperiode, die nog tot en met 28 december 2020 duurt, kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze.

img

Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat grotendeels uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Hiervoor is de dijkversterking nodig.

In juni 2020 nam minister Van Nieuwenhuizen een besluit over de dijkversterking in Thorn en Wessem.

Meer informatie

Inzagelocaties (na het maken van een afspraak):

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, Maasbracht;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond.

Meer informatie over de dijkversterking Thorn - Wessem is te vinden op de website van het Waterschap Limburg.

Foto Leon van Lier

Tags
Wellicht interessant