img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-12-2019 12:30

Drukbezochte informatieavond dijkversterkingstraject Thorn Wessem

Thorn - Op maandag 9 december 2019 hield Waterschap Limburg in Thorn een informatiebijeenkomst over het dijkversterkingsproject Thorn-Wessem. De bijeenkomst werd druk bezocht, vooral de plannen voor een retentiebekken (waterbergingsgebied) roepen veel weerstand op bij inwoners van beide dorpen.

Naast de dijkversterking wordt onderzoek gedaan naar de inrichting van een waterbergingsgebied, dat bij extreme waterstanden onder water kan worden gezet. Maar dat plan roept bij de inwoners van beide dorpen veel weerstand op. Er moet goed gekeken worden naar de eventuele schade door  het hoog water.  Welke juridische gevolgen heeft dat, en wie gaat die schade betalen.

Tussen Thorn en Kinrooi ligt het natuurgebied Vijverbroek. Bijzonder voor het Vijverbroek zijn het kwelwater en de flora die dit gebied uniek maken. Ook hier zal de invloed van de dijkaanpassing merkbaar worden.

De minister neemt tot het voorjaar 2020 de tijd om een besluit te nemen. Het zal een pakket van maatregelen moeten zijn dat een goede bescherming tegen hoog water biedt en een financiële regeling kent voor de eventuele schade van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Thorn-Wessem vindt u hier.

Foto en video: Pieter Cornelissen

Tags
Wellicht interessant