img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-11-2019 11:16

Besluit minister over retentiebekken Thorn-Wessem uitgesteld

Thorn/Wessem - Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven om tot het voorjaar 2020 de ruimte te nemen om te besluiten of het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties. Ze zou hierover deze week een besluit nemen. Op 9 december 2019 organiseert het Waterschap Limburg een informatiebijeenkomst in Thorn over het dijktraject Thorn-Wessem.  

img

De bijeenkomst begint met een presentatie. Aansluitend vindt er een informatiemarkt plaats. 

Het Waterschap heeft in opdracht van het ministerie onderzocht of het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties. De minister zou hierover in november een besluit nemen, dat nu is uitgesteld tot voorjaar 2020.  Rijk en regio verkennen hiervoor de mogelijkheden van een gebiedspakket en een passende en juridisch houdbare beschermingsaanpak.

Daarnaast werkt het Waterschap toe naar een voorkeursalternatief toe. Ook dit komt tijdens de presentatie aan bod.

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Thorn-Wessem vindt u hier

Locatie: De Grote Hegge aan de Waterstraat 9 in Thorn

Datum en tijd: maandag 9 december 2019, van 19 tot 21.30 uur.

Foto: Ger Peeters
 

Tags
Wellicht interessant