img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-1-2021 12:09

Mooi rapportcijfer voor Wonen Limburg

Roermond - 13 januari 2021 - Elke vier jaar moet een woningcorporatie een visitatie laten doen door een onafhankelijke gecertificeerde organisatie, zo ook Wonen Limburg. Deze woningcorporatie kreeg onlangs het mooie rapportcijfer 8.0: "De visie van Wonen Limburg wordt, zonder uitzondering, door de belanghebbenden herkend. Wonen Limburg staat voor haar huurders en is altijd bereid samen met anderen naar oplossingen voor problemen te zoeken en schuwt experimenten niet."

img

Onderzoek

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het presteren naar opgaven en ambitie (zoals betaalbaarheid en duurzaamheid), samenwerking met andere partijen en financiën. De commissie beoordeelt Wonen Limburg met gemiddeld een 8.0 en schrijft onder andere: ‘De visie van Wonen Limburg wordt, zonder uitzondering, door de belanghebbenden herkend. Wonen Limburg staat voor haar huurders en is altijd bereid samen met anderen naar oplossingen voor problemen te zoeken en schuwt experimenten niet.’

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg: “We zijn natuurlijk heel blij met de conclusie van de visitatiecommissie. Maar we zijn vooral blij in het rapport terug te lezen dat er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar is. En dat deze herkend wordt door onze belanghebbenden. Fijn dat we er in slagen om ondanks ons grote werkgebied dichtbij onze huurders en partners te staan.”

Wim Hazeu, eveneens bestuurder van Wonen Limburg, vult aan: “We zijn ongelooflijk trots op al onze medewerkers die voor dit mooie resultaat gezorgd hebben. We realiseren ons dat de lat nu erg hoog ligt. De komende jaren gaan we ons uiterste best doen om dit vast te houden en samen met onze huurders en andere belanghebbenden verdere stappen te zetten.”

Iedere vier jaar

Volgens de Woningwet moet iedere woningcorporatie eens in de vier jaar een visitatie laten doen door een onafhankelijke en gecertificeerde organisatie. Cognitum verzorgde de visitatie van Wonen Limburg. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het voeren van gesprekken met vele belanghebbenden waaronder huurders, gemeenten, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook met medewerkers van de corporatie. De visitatieperiode besloeg de jaren 2016 t/m 2019.

Afbeelding Wonen Limburg

Tags
Wellicht interessant