img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-4-2021 07:50

Audit kwaliteit - Laurentius Ziekenhuis heeft alles goed op orde

Roermond - 14 april 2021 - Het Laurentius Ziekenhuis vindt veilig werken en het leveren van goede kwaliteit belangrijk. Daarom laat het ziekenhuis, naast interne toetsing, door externe deskundigen beoordelen of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan, veilige zorg wordt geboden en of de kwaliteit continu verbetert. Op 13 en 14 april werd Laurentius ziekenhuisbreed getoetst door Qualicor Europe. De audit is zeer positief verlopen en de voorlopige resultaten laten zien dat de accreditatie wordt gehaald.

img

Tijdens de audit bezoeken de auditoren vele afdelingen, spreken medewerkers (dit jaar veelal ook digitaal) en patiënten en nemen alle belangrijke werkprocessen onder de loep. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg. De auditoren gaven aan dat zij de auditdagen positief hebben beleefd, met 'betrokken en zeer enthousiaste en trotse medewerkers' en 'korte lijnen en hoge verantwoordelijkheid bij het personeel'. Zij spreken er vertrouwen in uit dat verbeterpunten ook worden opgepakt.
 
Luc van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur: “Het auditteam gaf ons complimenten voor de oprechte aandacht voor de patiënt die zij zagen in ons ziekenhuis, het hart voor de zorg en de warme sfeer: onze visie ‘Liefdevolle zorg met Passie’ in de praktijk gebracht! De eerste terugkoppeling is een mooie bevestiging en boost voor ons ziekenhuis, dat we de zorg voor onze patiënten goed op orde hebben. Ik ben ongelooflijk trots op ons personeel dat in het afgelopen coronajaar al veel inzet, flexibiliteit, veerkracht en doorzettingsvermogen heeft laten zien. De energie die in de voorbereidingen voor deze audit en de auditdagen gaat zitten, komt daar nog bij. We zijn heel blij met dit resultaat!”

Het officiële acccreditatiebesluit en -rapport wordt in mei verwacht. Deze geldt voor de duur van 3 jaar. Voorheen werd de audit gehouden door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg), zij zijn overgegaan op de nieuwe naam Qualicor Europe.

Foto Laurentius Ziekenhuis

Tags
Wellicht interessant