img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-6-2021 06:27

Laurentius Ziekenhuis behaalt Qualicor Europe accreditatie voor kwaliteit

Roermond - 8 juni 2021 - Het Laurentius Ziekenhuis vindt veilig werken en het leveren van goede kwaliteit belangrijk. Daarom vindt er naast interne toetsing, ook door externe deskundigen beoordeling plaats of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan, veilige zorg wordt geboden en of de kwaliteit continu verbetert. In april werd Laurentius ziekenhuisbreed getoetst door Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Vandaag werd bekend dat de accreditatie is behaald.

img

De accreditatie geldt voor de duur van 5 jaar. Qualicor Europe zet zich in voor accreditaties die goed aansluiten bij de dagelijkse realiteit: hoe lever je iedere dag weer betere zorg. Tijdens de audit bezochten de auditoren vele afdelingen, spraken medewerkers (dit jaar veelal ook digitaal) en patiënten en namen alle belangrijke werkprocessen onder de loep.

Uit het auditverslag blijkt dat het auditteam enthousiaste en trotse medewerkers aantrof tijdens gesprekken en bezoeken van afdelingen in alle geledingen van het ziekenhuis: ‘Teamleden in alle lagen van de organisatie geven aan goed samen te werken, elkaar te ondersteunen en men neemt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Het belang van de patiënt staat centraal. Het kwaliteitssysteem is instellingsbreed geïmplementeerd en het continu verbeteren wordt door de gehele organisatie gedaan en beleefd.’

Luc van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur: “Direct na de audit in april gaf het auditteam ons al complimenten voor de oprechte aandacht voor de patiënt die zij zagen in ons ziekenhuis, het hart voor de zorg en de warme sfeer: onze visie ‘Liefdevolle zorg met Passie’ in de praktijk gebracht! Nu hebben we het officiële accreditatiebewijs ontvangen waar we samen met alle medewerkers trots op mogen zijn. Het kwaliteitsdenken zit goed in ons werk en de zorg voor onze patiënten verankerd.”

Foto: Laurentius Ziekenhuis (Voorzitter Raad van Bestuur Luc van den Akker en manager kwaliteit Francien Koninkx met het accreditatiebewijs.
Directeur van Qualicor Europe Ellen Joan van Vliet kwam vandaag het certificaat persoonlijk overhandigen aan de Raad van bestuur, manager kwaliteit en
veiligheid en een afvaardiging van het medisch stafbestuur en het verpleegkundig stafbestuur)

080621/HvL

Tags
Wellicht interessant