img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-4-2021 10:47

Een nieuw SJG Weert vanaf 2025

Weert - 17 april 2021 - Met een breed basispakket aan medische behandelingen en prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker maakt SJG Weert de ziekenhuiszorg in deze regio klaar voor de toekomst. Om dat mogelijk te maken, is er een nieuw en compacter gebouw nodig dat aansluit bij wat patiënten en zorgprofessionals nu en vooral straks nodig hebben. Naar verwachting wordt het nieuwe regioziekenhuis aan de Vogelsbleek vanaf 2025 in twee fasen opgeleverd. 

img

Nieuwbouw is een must, geen luxe

Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Patiëntenkamers- en afdelingen zijn verouderd en niet langer geschikt om hoogwaardige zorg te combineren met de persoonlijke wensen rond privacy en comfort. Daarbij is de logistiek in het ziekenhuis gedateerd. De looproutes voor het personeel zijn niet efficiënt, poliklinieken strekken zich vaak uit over meerdere vleugels en gebouwen en daarbij kan de ruimte niet volledig benut worden. Ook wat energieverbruik en klimaatbeheersing betreft, is het ziekenhuis dringend toe aan een nieuw, duurzaam leven.

Minder vierkante meters

Een ander knelpunt is de omvang. Het huidige SJG Weert is te groot. Het is een verzameling van gebouwen (bij elkaar 35.000 vierkante meter), ieder met hun eigen functie, die de afgelopen decennia in verschillende perioden zijn gebouwd en opgeknapt. Bij de renovatie werd steeds hersteld wat bouwkundig verouderd was en minder gekeken naar wat er voor patiënten en medewerkers met name voor de langere termijn nodig was.

Vroeger lagen patiënten vaak lang in het ziekenhuis, nu gemiddeld nog maar een paar dagen. Daarbij neemt de moderne technologie - de zorg op afstand - een enorme vlucht. Doordat patiënten steeds meer zorg via slimme elektronische toepassingen aan huis kunnen ontvangen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis.

Multifunctionele poli’s

De geplande nieuwbouw van SJG Weert past in deze tijd. Het gebouw wordt passend en doelmatig oftewel modern en comfortabel, maar zonder overbodige luxe. Het ontwerp, nu nog in concept, telt vier zorgverdiepingen met daarbovenop nog een laag voor de technische installaties. Het nieuwe ziekenhuis wordt in twee etappes gebouwd, waarbij de (patiënten)- afdelingen die het meest verouderd zijn als eerste een plek krijgen in het nieuwe gebouw.

Fase 1 is naar verwachting in 2025 klaar. Dan staat er een compact ziekenhuis waarin naast een nieuw beddenhuis en de nieuwe poliklinieken, ook de spoedeisende hulp, intensive care, medische beeldvorming, de apotheek en het laboratorium zijn ondergebracht. Alle poliklinieken komen straks bij elkaar op één etage, waarbij de ruimten multifunctioneel en dus zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.

Zodra de eerste nieuwbouwfase is voltooid, wordt het ziekenhuis aan de achterzijde (de kant van de Boerhaavestraat) uitgebreid met een tweede gebouw. Daarin is ruimte voor het operatiecentrum, de borstkankerkliniek van Alexander Monro een restaurant voor medewerkers en bezoekers en overige algemene voorzieningen.

Bestaande gebouwen afgebroken

Om ruimte te maken voor nieuwbouw worden bestaande gebouwen op het ziekenhuisterrein afgebroken. Dat gebeurt op zo’n manier dat patiënten en medewerkers daar zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het huidige ziekenhuis gewoon in bedrijf.

Het ziekenhuisgebouw van de toekomst ligt nu op de tekentafel. De komende maanden worden de hoofdlijnen tot in detail uitgewerkt. Als onderdeel van een totaalplan voor toekomstige zorg in de regio, dat dit jaar met onder andere zorgverzekeraars en financiers wordt besproken.

Foto/afbeelding SJG Weert

 

Tags
Wellicht interessant