img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-2-2019 12:00

Inloopavond toekomstplannen bedrijventerrein Zevenellen goed bezocht

Buggenum - Op 10 januari 2019 vond in het gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen. Circa 55 geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de voortgang en de ontwikkelingen op Zevenellen. Zij konden in gesprek met de aanwezige grondeigenaren OML, WBCZ, met de gemeente Leudal en de Regionale Uitvoeringsdienst Z-Limburg (RUDZL). Klik hier voor de meest gestelde vragen én de antwoorden.  

img

Zevenellen is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. De inloopavond op 10 januari 2019 past in de reeks van bijeenkomsten voor belanghebbenden en omwonenden over de herontwikkeling van Zevenellen in Buggenum.

Sharon Dikmans, projectmanager gebiedsontwikkeling bij OML: “We vinden het belangrijk om alle belanghebbenden te blijven informeren en op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen."

“Deze inloopavond is voor alle betrokken belangrijk”, geeft Jan Jansen van WBCZ aan. “Wij willen graag duidelijk maken welke ontwikkelingen er zijn, maar ook horen wat relevant is voor de omgeving om te weten. Wij zijn blij met de opkomst, maar blijven het van belang vinden mensen goed te informeren”, vult hij aan.

Op en rondom bedrijventerrein Zevenellen worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om onderzoek naar de bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven. Ten behoeve van deze onderzoeken vinden nu graafwerkzaamheden plaats. Deze activiteiten hebben als doel om bouwrijpe kavels te realiseren waarmee ruimte wordt geboden aan bedrijven om zich hier te vestigen.

Foto: gemeente Leudal

Tags
Wellicht interessant