img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-7-2021 09:00

Dorpsbijeenkomst in Neeritter over het nieuwe Dorpshuis

Neeritter - 12 juli 2021 - In Neeritter stonden de afgelopen maanden in het teken van het onderzoeken van de haalbaarheid van een toekomstbestendig dorpshuis. Het doel is om basisschool Sint Lambertus om te vormen tot dorpshuis na de opening van de fusieschool in Ittervoort. Op 17 juli wordt een dorpsbijeenkomst  georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden op twee momenten de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen hun ideeën delen.  

img

Achtergrondinformatie  

De afgelopen maanden stonden in het teken van het onderzoeken van de haalbaarheid van een toekomstbestendig dorpshuis voor Neeritter. Vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bewonersinitiatieven zijn in maart en april aangesloten bij online-bijeenkomsten, waarin het bouwkundig onderzoek, de visie en het ondernemingsplan zijn toegelicht en becommentarieerd.

Er zijn gesprekken gevoerd met directomwonenden van de basisschool over de omvorming van deze locatie tot dorpshuis. Zij reageerden zeer positief over de herbestemming van de school en hebben nog aandachtspunten over parkeren en geluid meegegeven. In mei / juni hebben er nog gesprekken met enkele verenigingen plaatsgevonden en zijn de intentieverklaringen ondertekend.

Op meerdere momenten zijn de plannen afgestemd met de portefeuillehouder, wethouder Backus, en ook is  met alle fracties van de gemeenteraad in Leudal gesproken. Binnenkort wordt de voorjaarsnota / kadernota behandeld in de gemeenteraad en daarin is al een bedrag voor ons toekomstig dorpshuis opgenomen.

In september worden de plannen gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders, in oktober aan de raadscommissie Sociaal en dan vindt de besluitvorming door de gemeenteraad plaats op 9 november 2021.

Bron Dorpsoverleg Itter Laeftj/Foto Leon van Lier
120721/HvL

 

Wellicht interessant