img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-9-2021 13:00

Pilot hoor- en werkcolleges bij SG Sint Ursula Horn

Horn - 17 september 2021 - SG Sint Ursula gaat in VWO 4 starten met een pilot hoor- en werkcolleges. Deze werkwijze biedt de school mogelijkheden om maatwerk te leveren aan individuele leerlingen tijdens verwerkingsmomenten en daarnaast sluit deze werkwijze aansluit bij het hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarbij hoorcolleges worden afgewisseld met werkcolleges. Zeven vakken nemen deel aan de pilot, die op 28 september van start gaat tot het einde van het schooljaar. Met tussentijdse evaluaties.

img

Het gaat dan concreet om een instructieles die zal worden aangeboden door twee docenten in een groter groepsverband en verwerkingslessen die plaats zullen vinden in de reguliere klassensetting.

In een hoorcollege wordt er kennis gedeeld en in de werkcolleges wordt er in groepen gewerkt aan opgaven, practica en opdrachten. De theorie uit de hoorcolleges wordt dan verwerkt.  

Er zullen zeven vakken deelnemen, te weten biologie, Duits, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B. Nederlands en Engels zullen op specifieke, bij het vak passende momenten ervaring opdoen met deze andere wijze van werken.

De pilot gaat op 28 september van start. Op drie momenten in het schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden onder zowel leerlingen als docenten. Aan het einde van het schooljaar wordt de balans opgemaakt en zal worden besloten of de pilot het komende jaar zal worden voortgezet.  

Foto DeltaLimburg.nl
170921/HvL
 

Wellicht interessant