img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-10-2021 01:50

Proef kruidenrijke begroeiing Maasdijk Stevensweert

Stevensweert - 20 oktober 2021 - Op vrijdag 22 oktober werd in Maasgouw de eerste dijk ingezaaid - op een dijkvak aan de Maasdijk in Stevensweert - met een heel speciaal kruidenmengsel. Het inzaaien gebeurde door enkele inwoners, die de afgelopen maanden de kruiden hebben verzameld in Stevensweert en Ohé en Laak. Met deze bijzondere proef willen de gemeente Maasgouw en het Waterschap Limburg onderzoeken of het mogelijk is om met gebiedseigen kruidenzaad floravervalsing te voorkomen.  

Drie vakken

De proef vindt plaats op een dijkvak aan de Maasdijk in Stevensweert. Het dijkvak wordt voor de proef opgedeeld in drie vakken, die gedurende vijf jaar op een andere wijze worden beheerd. In 2023 en 2025 wordt onderzocht wat de effecten van deze verschillende vormen van beheer zijn en hoe de biodiversiteit per vak is hersteld. Daarbij wordt vooral gekeken naar de aangetroffen planten- en insectensoorten. Belangrijk daarbij is ook of het lukt om lokale plantensoorten, zoals de Sleutelbloem, te herintroduceren.

Lokale betrokkenheid

Met deze bijzondere proef willen het Waterschap Limburg en de gemeente Maasgouw ook onderzoeken of het lukt om samen met vrijwilligers de kruidenrijkdom in de bermen en dijken te vergroten. Uit de proef moet blijken of die bijdraagt aan het vergroten van de kennis en het draagvlak voor ecologisch beheer bij deze inwoners.

In het bijzijn van wethouder Lalieu en de heer Teeuwen (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg) werden  de zelf verzamelde kruidenzaden ingezaaid door enkele inwoners.

Videoreportage Pieter Cornelissen
231021/HvL

Wellicht interessant