img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-5-2022 17:00

Wessem teleurgesteld in Waterschap Limburg

Wessem - 4 mei 2022 - Op 20 april jl. werden de inwoners van Wessem door Waterschap Limburg geïnformeerd over het type waterkering dat is gekozen voor de Maasboulevard. De inwoners van Wessem zijn het met die keuze niet eens, zij zien een vastewaterkering niet zitten. Ze hebben zich altijd ingezet voor een zelfsluitende waterkering en dat bleek ook duidelijk tijdens de, emotioneel geladen, bijeenkomst. DeltaLimburg.nl heeft hierover afgelopen week gesproken met Waterschap Limburg en Dorpsraad Wessem. 

Het voorkeursalternatief van het project Thorn-Wessem is vorig jaar maart vastgesteld. Bekend is waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één uitzondering: de Maasboulevard te Wessem. 

Met betrekking tot de Maasboulevard in Wessem is afgesproken een extra verdiepingsslag uit te voeren naar cultuurhistorie, inpassing van de kering en beekmonding, verkeer en parkeren. Deze verdiepingsslag heeft Waterschap Limburg samen met de gemeente Maasgouw en betrokken bewoners uitgevoerden is nu afgerond en werd tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd.

De uikomst was echter anders dan de inwoners van Wessem hadden verwacht/op hadden gehoopt.

Foto Pieter Cornelissen|DeltaLimburg.nl (informatieavond 20 april)
Reportage Gerard van den Braak en Pieter Cornelissen|DeltaLimburg.nl
040522/HvL

Wellicht interessant