img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-11-2019 06:20

Informatiebijeenkomst over plannen dijktraject Thorn-Wessem

Thorn - Op maandag 9 december 2019 houdt Waterschap Limburg in Thorn een informatiebijeenkomst over het dijkversterkingsproject Thorn-Wessem. Dan wordt u geïnformeerd over het besluit van de minister - wordt in november genomen - of het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties. U bent van harte welkom!

img

De bijeenkomst begint met een presentatie. Aansluitend vindt er een informatiemarkt plaats. 

Het Waterschap heeft in opdracht van het ministerie onderzocht of het landelijk gebied tussen Thorn en Wessem behouden kan blijven voor waterberging in extreme hoogwater situaties. De minister neemt hierover in november een besluit. Op de informatieavond wordt u hierover geïnformeerd.

Daarnaast werkt het Waterschap toe naar een voorkeursalternatief toe. Ook dit komt tijdens de presentatie aan bod.

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Thorn-Wessem vindt u hier

Locatie: De Grote Hegge aan de Waterstraat 9 in Thorn

Datum en tijd: maandag 9 december 2019, van 19 tot 21.30 uur.

Foto: Ger Peeters
 

Tags
Wellicht interessant