img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-2-2019 02:15

Gemeente Leudal stapt over op duurzame stroom van coöperatie Leudal Energie

Leudal - De gemeente Leudal heeft de ambitie om in 2020 de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn. Een volgende stap daarin is dat de gemeente voor haar energievoorziening gedeeltelijk overstapt op duurzame stroom via de lokale coöperatie Leudal Energie. Dit burgerinitiatief streeft ernaar om in 2020 20% van alle huishoudens in de gemeente Leudal te kunnen voorzien van lokaal geproduceerde, duurzame energie. Leudal hoort bij een van de eerste gemeenten in Nederland die zich hard maken voor lokaal opgewekte stroom. 

In lijn met haar duurzame ambitie ondersteunt de gemeente Leudal lokale projecten die stroom opwekken door middel van windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. De keuze voor de afname van lokaal opgewekte energie is daarom een logische volgende stap.

Beleidsmedewerker Duurzame Ontwikkeling Robert Wilms: “Als gemeente Leudal investeren wij flink in verduurzaming. Met de keuze voor duurzaam opgewekte, lokale energie willen we niet alleen onze eigen energievoorziening verduurzamen, maar ook een signaal afgeven aan onze inwoners. (...) Daarom hopen we dat alle inwoners en bedrijven samen met ons om gaan en ook voor lokale energie gaan kiezen. Het zou toch geweldig zijn als heel Leudal straks zelfvoorzienend is?” 

De duurzame stroom voor de gemeente Leudal wordt opgewekt via projecten in de eigen buurt. Een daarvan is het toekomstige windpark De Kookepan, waarbij inwoners van Leudal de mogelijkheid hebben om zelf te kunnen investeren. Met een grootte van 3 windmolens kan dit park straks energie produceren voor 8.000 huishoudens.
 
 

Wellicht interessant