img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-9-2022 16:55

Actief programma in Leudal tijdens Week van de Dementie

Leudal - 13 september 2022 - Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In de gemeente Leudal start dan de ‘Week van de dementie’ met als doel om kennis en bewustzijn rond dit thema te vergroten. Inwoners kunnen van woensdag 21 tot en met woensdag 28 september gratis deelnemen aan activiteiten, gesprekken, trainingen en een wandeling. Ook vinden er film- en theatervoorstellingen plaats. De gemeente Leual werkt hierin samen met organisaties, verengingen en actieve inwoners.

img

Activiteiten

Inwoners kunnen gratis deelnemen aan activiteiten, gesprekken, trainingen en een wandeling. Ook vinden er film- en theatervoorstellingen plaats.

Het complete programma  in te vinden op www.leudal.nl/dementie.  

Toekomstbestendige dementiezorg

Deze week, waarin ingezet wordt op het vergroten van het bewustzijn en de kennis van dementie, en het onderzoek dat momenteel loopt naar het huidige aanbod van dagactiviteiten en de behoefte bij mensen met dementie en mantelzorgers maakt onderdeel uit van een beweging om te komen tot een dementievriendelijk Leudal.

Samen met ketenpartners werkt Leudal aan vier pijlers:

- kennis en bewustwording

- passende zorg en ondersteuning

- meedoen in de samenleving

- veilige fysieke woonomgeving 

Maatwerk

Dementie is een belangrijk thema vanwege de verwachting dat 1 op de 5 Nederlanders ermee te maken gaat krijgen. Wethouder Huub van Helden: "Als samenleving staan we voor een gezamenlijke opgave. De uitdaging zit er in het feit dat dementie maatwerk vraagt. Bewustwording is de eerste stap die we moeten zetten."

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

130922/HvL

Wellicht interessant