img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-11-2022 14:45

Mogelijke vestiging van hulpdiensten op locatie Spickerhoven III Roermond

Roermond - 8 november 2022 - De gemeente Roermond heeft een besluit genomen over de mogelijke locatie voor hulpdiensten op Spickerhoven III tussen de A73 en Sint Wirosingel. Dit gebied is in het bestaande beleid aangewezen voor de mogelijke ontwikkeling tot bedrijventerrein. Het gebied wordt  specifiek aangewezen voor de vestiging van een verzameling van hulpdiensten, zoals bijvoorbeeld brandweer en ambulance. De ligging is gunstig om bij calamiteiten snel ter plaatse te kunnen zijn.

img

Locatie voor hulpdiensten

Het gebied Spickerhoven III is in het bestaande beleid aangewezen voor de mogelijke ontwikkeling tot bedrijventerrein. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 1 november 2022 een ontwikkelkader voor deze locatie vastgesteld. Dit betekent dat het gebied specifiek wordt aangewezen voor de vestiging van een verzameling van hulpdiensten. Denk hierbij aan brandweer, ambulance en ondersteunende functies. U vindt het besluit vanaf woensdag 9 november op www.roermond.nl/besluitenlijstencollege.

Een goede huisvesting van de hulpdiensten is belangrijk voor de veiligheid in Roermond en in de regio. Het samenbrengen van de hulpdiensten op één locatie helpt hen bij de onderlinge samenwerking. De ligging van Spickerhoven III is gunstig om bij calamiteiten snel ter plaatse te kunnen zijn.

Hoe gaat het verder?

Direct omwonenden van het gebied zijn op maandag 7 november over het besluit geïnformeerd. Voordat de hulpdiensten daadwerkelijk naar deze locatie verplaatsen, moeten er nog verschillende stappen worden gezet. Als over dit vervolgproces meer duidelijkheid is, dan worden omwonenden betrokken bij de planvorming en uitgenodigd om hun belangen en wensen kenbaar te maken in een omgevingsdialoog.

Kaartje met locatie (gemeente Roermond)
081122/HvL


 

Wellicht interessant