img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-10-2023 11:41

Groen licht voor sloop sporthal Vlodrop en voorbereiding bouw nieuw MFA Vlodrop

Vlodrop - 10 oktober 2023 - Gemeente Roerdalen is tot een akkoord gekomen met de huidige exploitant van de Roerhal in Vlodrop om het contract te beëindigen. Dit maakt de weg vrij voor de sloop van deze sporthal en het klaarmaken van het terrein voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Vlodrop. De huidige sporthal kan vanaf 26 februari 2024 niet meer gebruikt worden. Naar verwachting is de nieuwe MFA Vlodrop in september 2025 klaar voor ingebruikname.  

img

Wethouder Loes Vestjens: “Er is groen licht voor de volgende stap op weg naar de nieuwbouw in Vlodrop. Namens alle betrokken partijen kan ik aangeven dat we verheugd zijn dat we, zoals het er nu uitziet, kunnen gaan slopen in het voorjaar van 2024. In de planning die er nu ligt – anderhalf jaar voor sloop en nieuwbouw – gaan we uit van opening in september 2025. Belangrijk nieuws voor heel Vlodrop en met name de kinderen en ouders.”

Planning

Vlodrop krijgt een moderne multifunctionele accommodatie op de plek waar nu nog de Roerhal staat. Onder één dak komen daar de Sint Martinusschool, schoolbibliotheek, kinderopvang en een sportzaal met foyer. Nu er overeenstemming is bereikt met de exploitant van de sporthal, kan de gemeente verder met de voorbereiding van de sloop. Het kunstwerk naast de sporthal, geschonken door Vekoma, gaat tijdelijk de opslag in. Verder staat er asbestsanering op de planning. De aanbesteding voor een aannemer start in januari en de sloop zelf staat gepland vanaf maart 2024. In mei 2024 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein.

Ergens anders sporten en bewegen

De huidige sporthal kan vanaf 26 februari 2024 niet meer gebruikt worden. De meeste verenigingen hebben al ergens anders een oplossing gevonden. De kinderen van de basisschool gaan sporten in de vrije ruimte van de sporthallen in omliggende dorpen. De directies van de scholen zijn hierover met elkaar in gesprek. Zo blijft het bewegingsonderwijs voor de kinderen van Vlodrop ook in de verbouwingsperiode gewaarborgd.

MFA Vlodrop

De huidige basisschool is niet meer van deze tijd en heeft veel uitgesteld onderhoud. De sporthal staat al tijden op de nominatie om te slopen. Daarom komt er nieuwbouw. De invulling bestaat uit functies die elkaar kunnen versterken en stimuleren. Op de nieuwe plek staan samen leren, opvoeden, groeien, ontmoeten, sporten en bewegen centraal. "De ontwikkeling betekent een mooie vernieuwing voor de samenleving in Vlodrop. De basisschool, inwoners en gemeente werken samen aan deze ontwikkeling: samen doen!"

stockfoto
101023/HvL

Wellicht interessant