img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-1-2020 16:22

Grote belangstelling start onderzoek Sociale Benadering Dementie in Roermond

Roermond - Ruim 70 mensen namen op woensdag 22 januari 2020 deel aan de startbijeenkomst Sociale Benadering Dementie (SBD) in Roermond. “Hartverwarmend de grote belangstelling en betrokkenheid van inwoners van Roermond, die te maken hebben met dementie, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligersorganisaties. Samen willen we Roermond nog dementievriendelijk(er) maken”, aldus wethouder Marianne Smitsmans.

img

Het was muisstil bij de leefwereldsessie van bijzonder hoogleraar Anne Mei The, met direct betrokkenen bij dementie; een mevrouw met de diagnose Alzheimer, een partner, een zoon en tevens professioneel betrokken bij het onderzoek en een lid van het SBDteam Den Bosch. De aanwezigen kregen een inkijk in het dagelijks leven met dementie. Naast herkenning sprak er vooral ook hoop uit de verhalen. 

In focusgroepen werden persoonlijke verhalen gedeeld en gesproken over wat zij als mogelijke verbeterpunten zien in Roermond. 

De komende maanden trekken de onderzoekers van ‘Tao of Care’ het gebied Centrum-Roermond in om te participeren in de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten om te ontdekken wat zij nodig hebben. Op basis van deze inzichten bepalen de organisaties gezamenlijk hoe en op welke onderdelen in Roermond verbetering of vernieuwing nodig is om de zorg en ondersteuning te optimaliseren.

Anne-Mei The heeft met haar team langdurig onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Hieruit is gebleken dat mensen met dementie en hun naasten niet alleen worstelen met de directe gevolgen van de ziekte, maar ook juist met de impact op hun leefwereld. Wat vaak wordt vergeten, is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren.  

Door de ziekte komen universele menselijke behoeften onder druk te staan en is er behoefte aan ondersteuning daarbij. De Sociale Benadering Dementie geeft handvatten voor passende ondersteuning die aansluit bij wat mensen écht nodig hebben. Ondersteuning gericht op de brug slaan naar het normale leven en het voorbereiden op de toekomst. 

De samenwerkende partijen zijn: CZ zorgverzekeraar, De Zorggroep NML, Gemeente Roermond, Proteion, VGZ zorgkantoor, ketennetwerk Hulp bij Dementie, Dementievriendelijk Roermond.
Contact met de onderzoekers

Woont of werkt u in het gebied Centrum-Roermond en u wilt graag in contact komen met de onderzoekers? Neem dan per e-mail contact op met Astrid.parys@tao-of-care.nl.

Wellicht interessant