img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-10-2021 17:12

Laurentius Ziekenhuis scoort hoog op continuïteit zorg kwetsbare ouderen

Roermond - 12 oktober 2021 - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Laurentius Ziekenhuis aangewezen als één van de ‘best practices’ op het gebied van hoe het ziekenhuis de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen heeft geregeld. Een ziekenhuis is verplicht om bij de IGJ aan te tonen hoe kwaliteit wordt gegarandeerd en de IGJ is zeer te spreken over de manier waarop het Roermondse ziekenhuis dit aanpakt. Het Laurentius onderscheidt zich door een drietal initiatieven.

img

Het Laurentius onderscheidt zich door een drietal initiatieven:

Transmurale Zorgbrug

Ten eerste de Transmurale Zorgbrug in samenwerking met De Zorggroep en Proteion. Dit houdt in dat wanneer een kwetsbare oudere met spoed is opgenomen in Laurentius er, vóórdat de patiënt weer naar huis gaat, een warme overdracht plaatsvindt in het ziekenhuis. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige naar het ziekenhuis komt om met de patiënt, mantelzorger en tranferverpleegkundige te kijken wat er thuis nodig is om verantwoord terug te kunnen keren. Eenmaal thuis volgt meteen een huisbezoek. Door deze nauwe samenwerking is de zorg optimaal afgestemd op de patiënt.

Overdracht in keten

Met verschillende zorgaanbieders in de regio heeft het Laurentius afspraken gemaakt om één format te gebruiken voor de overdracht van patiënten. Deze uniformiteit komt ten goede aan de kwaliteit van de overdracht.

Screening op de Spoedeisende Hulp

Om de kwetsbaarheid van ouderen vroegtijdig te herkennen is Laurentius gestart met het screenen van oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH). De zogeheten APOP-screening (APOP staat voor Acuut Presenterende Oudere Patiënt) houdt in dat middels negen korte vragen wordt gekeken of de zeventigplusser kenmerken vertoont van geheugenstoornissen of een verhoogd risico op functionele achteruitgang of zelfs sterfte. Wanneer dit het geval is, kan er voor deze patiënten reeds op de SEH gestart worden met passende maatregelen zoals het niet onnodig nuchter houden van de patiënt en preventieve maatregelen ten aanzien van vallen, doorligwonden, ondervoeding en acute verwardheid.

Tijdens een landelijke inspiratiesessie mocht Laurentius een presentatie verzorgen over de aanpak in het Roermondse ziekenhuis.

Foto Laurentius Ziekenhuis
121021/HvL

Wellicht interessant