img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-10-2021 09:50

Alsnog overleg over behoud Basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler

Buggenum/Kelpen-Oler - 28 oktober 2021 - Op 20 oktober werd bekend dat de schoolbesturen Akkoord-PO en RBOB de Kempen afzien van overname van de Antoniusschool in Buggenum en BS St. Liduina in Kelpen-Oler. De Mr-en, Dorpsraden en raadswerkgroep hebben nu gesproken met wethouder Robert Martens van Leudal. Zij willen graag een gesprek met beide schoolbesturen, omdat hun inbreng geen onderdeel heeft uitgemaakt van het vooronderzoek, op basis waarvan de schoolbesturen hun besluit hebben genomen. Dat gesprek komt er en staat gepland op vrijdag 5 november. Ze hopen dat hun informatie er toe leidt dat er alsnog een vervolgonderzoek komt. 

img

De schoolbesturen Akkoord!-Po en RBOB de Kempen hebben aangegeven bereid te zijn om in een overleg met de Mr-en, Dorpsraden en raadswerkgroep hun reactie op het rapport van het vooronderzoek te vernemen.  

Delen bevindingen vooronderzoek

Afgesproken was dat de Mr-en, Dorpsraden, Stichting Hoera en raadswerkgroep naar aanleiding van het vooronderzoek nog vragen zouden kunnen  stellen en opmerkingen zouden kunnen maken. Tijdens een extra ingelaste bijeenkomst op donderdag 21 oktober 2021 hebben deze partijen aangegeven niet in te kunnen stemmen met de bevindingen uit dit vooronderzoek omdat naar hun mening essentiële informatie ontbrak. Omdat Akkoord!-Po en RBOB de Kempen al direct hebben aangegeven af te zien van overname is er geen kans geweest om die informatie te delen.       

Alsnog overleg met schoolbesturen

Wethouder Robert Martens: “De tijdens de bijeenkomst verstrekte informatie zijn voor mij aanleiding geweest nogmaals contact te zoeken met Akkoord!-PO en RBOB de Kempen. De schoolbesturen Akkoord!-Po en RBOB de Kempen hebben aangegeven bereid te zijn om in een overleg met de Mr dorpsraden en raadswerkgroep hun reactie op het rapport van het vooronderzoek te vernemen. Ik ben verheugd met deze toezegging en hoop dat dit leidt tot een verdergaand onderzoek.”

Foto's DeltaLimburg.nl
281021/HvL

Wellicht interessant