img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-10-2021 05:08

Schoolbesturen zien af van overname basisscholen Kelpen-Oler en Buggenum

Buggenum/Kelpen-Oler - 20 oktober 2021 - De schoolbesturen Akkoord-PO en RBOB de Kempen zien, om voor hen moverende redenen, af van overname van de Antoniusschool in Buggenum en BS St. Liduina in Kelpen-Oler van SPOLT. Dit hebben beide schoolbesturen aangegeven, op basis van de bevindingen uit het aan hen toegestuurde vooronderzoek. Als vervolg op het besluit van SPOLT om per 1 augustus 2022 beide basisscholen te sluiten, is onderzocht of het mogelijk is om beide scholen open te houden.

img

Een grote groep ouders in beide dorpen heeft de gemeente Leudal verzocht om te proberen openbaar onderwijs te realiseren. In overleg met de drie betrokken schoolbesturen - SPOLT, Akkoord-PO en RBOB de Kempen - is daarom besloten om eerst door VOS/ABB, vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, een vooronderzoek te laten doen.

Bevindingen vooronderzoek

Uitgangspunt van het vooronderzoek was om objectieve gegevens op een rij te zetten op basis waarvan de betrokken schoolbesturen konden beslissen verdergaand onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een overname. De betrokken schoolbesturen, Akkoord-PO en RBOB de Kempen zien, om voor hen moverende redenen, gebaseerd op de bevindingen uit het vooronderzoek, af van overname van beide basisscholen.

Continuering danwel overname

Wethouder Robert Martens: “Als wethouder was me er alles aan gelegen om invulling te blijven geven aan de leefbaarheid van de kernen. Het verdwijnen van basisscholen wordt ook door de lokale gemeenschappen gezien als een forse aantasting van de leefbaarheid, o.a. door het wegvallen van een vestigings- en bindingsfactor. Puur kijkend naar de inhoud van het rapport kan ik mij de reactie van de drie besturen voorstellen. Maar als gemeente Leudal betreuren we het voor alle betrokkenen dat het, ondanks de door ons aangeboden ondersteuning, niet gelukt is om een schoolbestuur voor openbaar onderwijs te vinden die de scholen wil overnemen.”

Foto's DeltaLimburg.nl
201021/HvL

Wellicht interessant