img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-4-2022 17:41

Parochiecluster Tabor op zoek naar vrijwilligers

Heythuysen/Kelpen-Oler/Grathem/Baexem/Leveroy - 5 april 2022 - Het Cluster Tabor is een cluster van vijf parochies onder leiding van pastoor Marcus Vankan binnen het dekenaat Thorn. Het betreft de parochies Heythuysen, Kelpen-Oler, Grathem, Baexem en Leveroy in de gemeenten Leudal/Nederweert. Interesse in een boeiende vrijwilligersfunctie in uw eigen parochie? Lees dan verder.

img

Het betreft de volgende vrijwilligersfuncties

Lector of lectrice: zij verzorgen de lezingen en voorbeden tijdens de heilige missen en woorddiensten of andere gebedsvieringen.

Misdienaar: jongeren die de priester tijdens de mis willen helpen met het brengen van de kelk en hostieschalen, het lopen met een kaars en het helpen met de wierook.

Koster-kosteres: openmaken van de kerk, verwarming en licht aan. Kaarsen ontsteken en de misspullen klaarzetten. Vóór de mis legt hij/zij de kleding voor de priester klaar en ruimt na afloop alles weer op. Zo zijn er nog veel meer zaken die de koster doet.

Koorleden: natuurlijk moet er tijdens een viering vaker worden gezongen met muzikale begeleiding. Door mensen met een passie voor kerkmuziek zoals het Gregoriaans maar ook voor de vele andere mooie liederen.

Cantor of organist: als een viering niet door een koor wordt opgeluisterd, zorgt een cantor voor de zang-ondersteuning. De organist begeleidt de cantor.

Collectanten: zij halen tijdens de viering de collecte (het geld) op bij de kerkgangers.

Leden voor avondwake: het op bezoek gaan bij nabestaanden en samen met hun een afscheidsdienst
samenstellen.

Werkgroep gezinsmis / kindernevendienst: jonge ouders die samen met de priester invulling willen gaan geven aan gezinsmissen zoals het uitzoeken van geschikte teksten en liederen.

Rouw- en stervensbegeleiding / huisbezoek: bij eenzamen en zieken: mensen die na een cursus bij ons gevolgd te hebben hun naasten bijstaan van uit de christelijke boodschap van hoop en liefde.

Bloemsiergroep; Voor het verzorgen van de bloemversieringen en planten in de kerk vragen we
uitbreiding van het team vrijwilligers. Met de kerkelijke hoogfeesten wordt er uitgebreid versierd; gedurende het jaar zorgen we voor bloeiende planten en bloemwerk. Wanneer het team kan worden uitgebreid, kan er bij toerbeurt worden gewerkt. 

Zinspiratie Leudal: deze werkgroep organiseert enkele malen per jaar een bijeenkomst met een spiritueel,
eigentijds karakter. Vindt u het leuk om hieraan bij te dragen, dan bent u van harte welkom om mee te werken aan de invulling van deze bijeenkomsten.

PR: Bent u diegene die zijn/haar talenten nuttig wil maken? Het gehele jaar worden inspanningen verricht om de liturgie te behouden voor dit cluster: overleggen, documenten en nieuwsbrieven schrijven, een website bijhouden enz. Om die correspondentie een uniforme uitstraling te geven en op inhoud te toetsen is het cluster naarstig op zoek naar een PR-man of -vrouw. Het is vrijwilligerswerk dat u naar eigen inzicht kunt invullen, u bent dus niet gebonden aan vaste tijden. Uw ideeën om het geheel van publicatie en correspondentie op te frissen c.q. te vernieuwen zijn zeer welkom.

Bent u diegene die enkele uurtjes per maand vrijwilligerswerk wilt doen voor het cluster Tabor, dan bent u zeer welkom om te reageren. Dat kan per e-mail via clustertabor@gmail.com, telefonisch via 0475-493680 tijdens de openingstijden van het parochiekantoor of via dit online formulier.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
050422/HvL

Wellicht interessant