img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

5-6-2019 12:40

Inloopbijeenkomsten dijkversterkingen in Heel

Heel - Van 20 juni tot en met 31 juli 2019 wordt het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel met een aantal ontwerp vergunningen ter inzage gelegd. In deze periode kunt u formeel op de stukken reageren met een zienswijze. Er worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd op 27 juni 2019 en 23 juli 2019 om u de gelegenheid te geven vragen te stellen en hulp te krijgen bij het samenstellen van een zienswijze. 

Omdat de periode van inzage grotendeels in de zomervakantie valt, zal het Ontwerp Projectplan Waterwet al met ingang van 12 juni 2019 online op de website van Waterschap Limburg worden geplaatst. Een zienswijze kan alleen ingediend worden in de ter inzageperiode van 20 juni t/m 31 juli 2019.  

De inloopbijeenkomsten voor het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel zijn op:

- donderdag 27 juni van 19 tot 21 uur in Don Bosco (Monseigneur Savelbergweg 100, Heel);

- dinsdag 23 juli van 19 tot 21 uur in Don Bosco.

De inloopbijeenkomsten zijn ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt dus gewoon binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.

De informatiemarkt is opgedeeld in de thema’s Kaarten (dit zijn de kaarten die in het projectplan staan), procedures, grondverwerving en indienen zienswijze.

Wanneer u nog aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u zelf een zienswijze indienen. Er is volop gelegenheid hierover vragen te stellen. U kunt ook gebruik maken van de notulist om ter plekke hulp te krijgen bij uw zienswijze.

Foto: Waterschap Limburg (dijkversterking Heel)

Wellicht interessant