img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-11-2020 10:40

Coöperatie WeertEnergie | om samen met om | nieuwe energie wederom groenste energieleverancier

Weert - 20 november 2020 - Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door WeertEnergie en 49 andere lokale energielocaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Coöperatieve energie heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Het om | nieuwe energie collectief heeft geen winstoogmerk en is de enige landelijke leverancier die volledig wordt bestuurd door haar klanten. 

img

Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu 20 november bekend in de Stroomranking 2020.

De afgelopen jaren is het collectief enorm gegroeid. Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell, over de Stroomranking: “We hebben de laatste jaren gezien dat steeds meer mensen bewust afstappen van commerciële energie en zich aansluiten bij onze lokale energiebeweging, zoals WeertEnergie | om. Veel leveranciers blijven namelijk op de oude voet doorgaan, terwijl er behoefte is aan eigen inbreng, winstdeling en verduurzaming voor mensen met lagere inkomens. Het is daarom fantastisch dat ons collectief al jaren wordt benoemd als groenste energieleverancier. Ieder jaar kijken we weer uit naar dit moment omdat het voor de consument een van de belangrijkste onderzoeken is om erachter te komen hoe duurzaam jouw leverancier écht is. Die transparantie vinden we bij om | nieuwe energie heel erg belangrijk, juist omdat er zoveel misstanden in deze sector zijn. En dit is het bewijs dat het ontwikkelen en leveren van 100% groene energie écht mogelijk is, wanneer we dit samen met burgers op lokaal niveau doen.”

Geen winstoogmerk

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Om | nieuwe energie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals WeertEnergie | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

20 van de 34 leveranciers scoren onvoldoende

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 34 leveranciers voor de consumentenmarkt onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Veel leveranciers scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. In totaal kregen 20 leveranciers een onvoldoende.

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant