img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-4-2021 08:45

Online informatiebijeenkomsten N280 Leudal

Leudal - 29 april 2021 - De vaststelling van het Milieueffectrapport (MER) en ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (ontwerp-PIP) is waarschijnlijk in mei 2021. Alle onderzoeken en plannen hiervoor zijn eind april klaar. Als alles volgens de planning verloopt, gaan de plannen begin juni ter inzage. Rond die tijd wordt een digitale algemene informatiebijeenkomst georganiseerd over het hele project. U kunt hierbij zijn. Op 27 mei is er een online bijeenkomst speciaal voor de inwoners van Baexem. 

img

Online bijeenkomst begin juni voor iedereen

In deze bijeenkomst begin juni wordt u bijgepraat over het project en het resultaat van de onderzoeken. Ook wordt u geïnformeerd over de procedure die wordt doorlopen. Als u bij de bijeenkomst wil zijn, kunt u via een link deelnemen. Informatie hierover volgt zo snel mogelijk. 

Online informatiebijeenkomst voor inwoners Baexem

Daarnaast vindt op donderdag 27 mei een digitale informatiebijeenkomst plaats speciaal voor inwoners van Baexem. Deze datum is nog onder voorbehoud van de planning.  

Realisatieovereenkomst ondertekend

Gemeente Leudal en Provincie Limburg hebben een nieuwe realisatieovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de N280 in Leudal. Ook heeft de Provincie een realisatieovereenkomst getekend met Rijkswaterstaat voor de aanleg van de nieuwe Kelperbrug.

In de overeenkomst tussen de gemeente Leudal en Provincie Limburg zijn onder andere nieuwe (financiële) afspraken vastgelegd. Deze nieuwe overeenkomst vervangt de overeenkomst uit 2018. De gemeente draagt € 900.000 en de Provincie draagt € 5,1 miljoen extra bij aan de aanpassingen aan de N280 in Leudal. In totaal bedraagt de bijdrage van de gemeente € 4.700.000 en de bijdrage van de Provincie € 94.750.000. Daarnaast hebben de projectpartners afspraken gemaakt over de planvoorbereiding, de aanbesteding, de realisatie en het beheer en onderhoud.

Nieuwe Kelperbrug

Onderdeel van het project N280 Leudal is het vernieuwen van de Kelperbrug. Voor de aanleg van de brug heeft de Provincie een realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat ondertekend. Rijkswaterstaat is eigenaar van deze brug en betaalt de vernieuwing van de Kelperbrug volledig. In opdracht van Rijkswaterstaat zorgt de Provincie voor de uitvoering van de nieuw te bouwen brug. In de realisatieovereenkomst tussen Provincie en Rijkswaterstaat zijn de afspraken hierover vastgelegd.

Foto DeltaLimburg.nl

Wellicht interessant