img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-5-2021 17:17

Proteion en Meditta - unieke samenwerking in regionale ouderenzorg

Horn - 20 mei 2021 - Huisartsenkoepel Meditta en Proteion gaan samenwerken om de zorgverlening aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de regio te optimaliseren. De samenwerking is de eerste die Meditta op deze wijze sluit met een ouderenzorgorganisatie. Iedere huisarts van Meditta in Midden-Limburg is gekoppeld aan een vaste specialist ouderengeneeskunde van Proteion. Samen met de patiënt en de mantelzorger wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de kwaliteit van leven gekeken.

img

Limburg vergrijst meer dan de rest van Nederland. In Limburg is straks 1 op de 3 inwoners 65-plusser, volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Limburgse senioren zal tot 2035 met ruim een kwart toenemen. En naar mate mensen ouder worden, wordt de zorg aan deze groep complexer.

Zorgprogramma ‘Ouderen in een kwetsbare positie’

De samenwerking komt voort uit het zorgprogramma ‘Ouderen in een kwetsbare positie’.

Yvonne Smeets, kaderarts ouderen bij Meditta: “Steeds minder ouderen gaan naar een zorgcentrum. De zorgvraag van die groep thuiswonende ouderen is vaak groter en complexer. We willen dat iedereen prettig oud kan worden, op een manier die bij die persoon past. Daarom zetten we de patiënt centraal. Samen met de patiënt en de mantelzorger kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de kwaliteit van leven. De focus ligt op Positieve Gezondheid. Het gaat dan niet alleen om fysiek welbevinden, maar ook zingeving, meedoen en sociale contacten. Daarom bundelen we de krachten vanuit de medische en paramedische invalshoek, de specialisatie ouderenzorg en het sociaal domein. Proteion is de eerste ouderenzorgorganisatie waarmee we deze overeenkomst sluiten, later volgen er nog meer.” 

Zorg dicht bij huis

Specialisten ouderengeneeskunde zijn goed bekend met de multiproblematiek van ouderen. Ze zijn opgeleid om de klachten en problematiek bij ouderen breed en vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Jim Luijten, specialist ouderengeneeskunde bij Proteion: “Voorheen werkten specialisten ouderengeneeskunde vrijwel uitsluitende binnen de muren van de zorgcentra. Nu treden we meer naar buiten en gaan naar vaker naar thuiswonende ouderen toe. Dat sluit aan bij de trend dat mensen met complexe gezondheidsproblemen langer thuis blijven wonen. Zorg wordt dichter bij huis geleverd.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Nieuw binnen de samenwerking is dat iedere huisarts van Meditta in Midden-Limburg is gekoppeld aan een vaste specialist ouderengeneeskunde van Proteion. Bij vragen als ‘is mam gewoon wat vergeetachtiger, of is er toch meer aan de hand? Al die verschillende medicijnen, zou oma daarom zo moe zijn? Ik ken pap niet meer terug, hij is zo somber en stil, zelfs de tuin interesseert hem niet meer,’ kan de specialist ouderengeneeskunde meedenken met de huisarts.
 
Bij dit soort complexe zaken, vraagt de huisarts de specialist ouderengeneeskunde in consult. De specialist ouderengeneeskunde onderzoekt de patiënt en bespreekt conclusies en behandelmogelijkheden samen met de patiënt en de huisarts. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. De specialist ouderengeneeskunde schuift ook aan bij de multidisciplinaire overleggen. De huisarts blijft in alle gevallen hoofdbehandelaar. 

Voordelen

Met deze unieke één-op-één samenwerking worden de lijnen korter en de samenwerking intensiever. Roelf Norg, medisch manager Meditta: “We kunnen allemaal veel van elkaar leren. Kennis wordt gedeeld en de oudere is zelf onderdeel van de oplossing. Dat is win-win voor iedereen. Zo dragen we er samen aan bij dat ouderen in onze regio langer en beter zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

200521/HvL
 

Wellicht interessant